SPOTS werd in een nieuwe jasje gestoken en heet voortaan #Jij maakt Wellen!

Net zoals SPOTS, is #Jij maakt Wellen een periodiek, huis-aan-huis bedeeld infoblad van sp.a-Wellen. Naast acties van onze lokale mandatarissen en plaatselijke thema's komen de belangrijkste verwezenlijkingen van onze provinciale, federale, Vlaamse en Europese mandatarissen aan bod en worden standpunten van sp.a-nationaal over de meest diverse maatschappelijke items weergegeven en gekaderd.