Met dit vernieuwde huis-aan-huisblad kan u heel binnenkort kennismaken. Onze mandatarissen en bestuursleden komen het zelf bussen. Spreek ze gerust aan met uw vragen. Ze zijn er voor u!
Natuurlijk bieden we u ook de mogelijkheid ons vernieuwde afdelingsblad digitaal te lezen.

Veel leesplezier en tot binnenkort!