Op een massaal bijgewoond congres keurden de Antwerpse sp.a leden vanochtend bijna unaniem de voorgestelde lijst voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen goed. De lijst wordt getrokken door Jinnih Beels. 

De lijst is een evenwichtige samenstelling van nieuwe en vertrouwde gezichten, van mensen van alle districten, van Antwerpenaars met verschillende achtergronden maar met één doel: van Antwerpen een meer rechtvaardige en sociale stad maken waar iedereen vooruit geraakt. 

De lijst wordt getrokken door Jinnih Beels. Bij de eerste vijftien staan 5 verruimingskandidaten, op de hele lijst zijn dat er 10 (tot nu toe).

Enkele plaatsen zijn nog niet ingevuld, de lijsten kunnen worden gefinaliseerd tot de datum van indiening. 

In haar toespraak benadrukte lijsttrekker Jinnih Beels haar prioriteiten voor de verkiezingen: goed onderwijs, betaalbaar wonen,  veilige en propere wijken.

Ze stelde onder meer voor om op de Antwerpse scholen een volwaardige en gezonde lunch aan te bieden aan alle kinderen. 

De Antwerpse sp.a trekt met de slogan Opnieuw Vooruit de campagne in.