Opnieuw vooruit: Vooruit in ’t stad, vooruit in ’t leven

Jinnih Beels zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen de sp.a lijst trekken, als de leden dat bekrachtigen. Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache duwt de lijst. Op twee staat lokaal voorzitter Tom Meeuws, op drie Guler Turan, Op vier Karim Bachar en op vijf Tatjana Scheck. De prioriteiten voor sp.a zijn mobiliteit, wonen, onderwijs en zekerheid: het moet opnieuw vooruit gaan in de stad, en mensen moeten opnieuw vooruit kunnen in het leven.

Jinnih Beels zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de sp.a lijst in Antwerpen trekken als verruimingskandidaat.

 Beels: “Mijn hele loopbaan heb ik me ingezet voor een rechtvaardiger stad. Dat wordt nu, als lijsttrekker, niet anders. Ik heb heel graag aanvaard om de kopvrouw te zijn van de sp.a ploeg. Omdat ik ga voor een sociale stad. Een stad waarin het opnieuw vooruit gaat: vooruit in het verkeer, en vooruit in het leven.”

Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache zal de lijst duwen. De top vijf wordt vervolledigd door:

  • Tom Meeuws, voorzitter sp.a stad Antwerpen
  • Guler Turan, Vlaams Parlementslid en auteur “Baanbrekers”
  • Karim Bachar, Gemeenteraadslid en coach zaalvoetbalclub FUTSAL
  • Tatjana Scheck, OCMW- en districtsraadslid, violiste.

Sp.a-voorzitter Tom Meeuws: “Nieuw socialisme is geen hol begrip. We gooien ramen en deuren open en verwelkomen heel wat verruimers, waaronder onze lijsttrekker Jinnih Beels. Zij staat voor leiderschap vanuit het hart en tussen mensen. Ook de andere mensen op onze lijst hebben tonnen ervaring, elk op hun terrein, en zijn 100% Antwerps.”

Beels gaf ook aan waar ze met de stad naartoe wil: “Wij gaan voor een stad waarin het opnieuw vooruit gaat: waarin we weer vooruit geraken in het verkeer, en waarin iedereen vooruit kan geraken in het leven. Dat betekent dat we prioriteit maken van mobiliteit, wonen, onderwijs en zekerheid.”

Mobiliteit: we willen de stad teruggeven aan de bewoners en duidelijke keuzes maken. Zodat we weer kunnen bewegen en er meer ruimte komt.

Wonen: Er moeten meer betaalbare en goede woningen komen. En fijne, propere en veilige woonbuurten. Elke straat telt.

Onderwijs: De stad verjongt aan sneltempo. We willen daarom meer scholen en meer differentiatie: ondersteuning voor leerkrachtenteams zodat zij het beste halen uit élk kind. En een “uitstroomplan” zodat het aantal jongeren dat afhaakt, daalt.

Zekerheid: Iedereen moet kunnen rekenen op een menswaardig inkomen en goede zorgen. De armoede in onze stad moet aangepakt. Zekerheid is ook gerust zijn, met aanspreekbare politie in propere straten.  

Lijstduwer Yasmine Kherbache: Als lijstduwer wil ik graag en met veel enthousiasme mee mijn schouders zetten onder ons project voor Antwerpen.  Met Jinnih, Tom en de andere kandidaten, staat er een hechte ploeg klaar met veel drive en doorzettingsvermogen.  Samen gaan we er voor, want onze prachtige stad verdient beter.

Ook Kathleen Van Brempt en Monica De Coninck vervolledigen de lijst. 

De sp.a leden stemmen op 21 april over de ontwerplijst op een congres in Antwerpen.


Jinnih Beels

Jinnih Beels is veertig, criminologe van opleiding en maakte vijftien jaar lang deel uit van de politie. In 2003 ging ze als eerste vrouwelijke politiecommissaris van vreemde origine aan de slag bij de lokale politie in Antwerpen. In 2008 werd ze er hoofd van de cel diversiteit. Tot 2016 deed ze de coördinatie van de bemiddelingsteams bij de politie. Als hoofd van de cel diversiteit waren de bestrijding van racisme en discriminatie, het verhogen van de diversiteit binnen het korps en het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met de verschillende gemeenschappen in Antwerpen haar stokpaardjes. Eind 2016 verlaat ze Antwerpen voor het Mechelse politiekorps. Nu keert ze terug naar Antwerpen. Jinnih heeft half-Indische roots, is getrouwd een heeft één zoon.