Meryame Kitir vroeg vanmiddag aan vice-eersteminister en minister van Werk en Economie Kris Peeters om contact op te nemen met Volvo Trucks. Uit een krantenbericht van vanmorgen bleek dat er bij die onderneming mogelijk banen op de tocht staan. Kitir wil vermijden dat ons land nog een belangrijk bedrijf uit de maakindustrie ziet wegtrekken.

"Uit het verleden is gebleken dat we dergelijke signalen ernstig moeten nemen en dat er vanuit de politiek snel moet gereageerd worden", aldus Meryame Kitir. "Overleg kan een eerste stap vormen naar oplossingen die de onderneming in kwestie toch kunnen doen beslissen om in ons land actief te blijven." Ze verwijst daarbij naar het succesverhaal van Audi in Vorst. Peeters gaf gehoor aan de oproep van Kitir en zal eerstdaags contact opnemen met Volvo Trucks.