De PS heeft gisteren haar programma voorgesteld, met de meerwaardebelasting en de rijkentaks als uitschieters. Bruno Tobback: “Ik voel mij voor een stuk aangesproken in die zin dat ook wij de modale en lage inkomens minder willen belasten en bedrijven ondersteunen die jobs creëren. Dat is trouwens de grote discussie waar we nu voor staan: iedereen wil een lastenverlaging. Alleen is de vraag hoe we dat gaan betalen? Wat mij betreft gaan we dat niet door de mensen die nu al belast worden, nog meer te belasten. Wel door diegenen te belasten die nu niet of te weinig bijdragen.”

“Dit is een sociaal-economische campagne en dan krijg je duidelijk links-rechts tegenstellingen. Wij gaan voluit voor welvaart die sociaal is. De bredere middenklasse in Vlaanderen – vergeet niet dat 70% van de mensen minder dan 2.000 euro netto verdient in de maand – heeft er alle belang bij betaalbaar onderwijs, een betaalbare woning of een lastenverlaging om jobs te creëren. Maar dat mag niet op hun kap gebeuren. Zo creër je geen sociale welvaart.”

sp.a wil arbeid goedkoper maken voor jongeren en ouderen én jobs creëren onder meer door inkomsten uit sociale en fiscale fraude én door een vermogenswinstbelasting. “Er zijn er heel veel die relatief weinig of zo goed als niks betalen op inkomsten uit kapitaal. Maar een rijkentaks heffen enkel en alleen omdat iemand rijk is, daar ben ik niet voor. Rijk zijn is vooralsnog geen zonde. Je belast inkomen, maar dat gebeurt niet gelijk genoeg. Dat is het probleem.”

“Er zijn heel veel inkomsten uit aandelen, uit beleggingen, uit geldstromen uit het buitenland die ontsnappen aan onze fiscus. Daar gaan miljarden rond. Laat ons kijken waar nog niet bijgedragen wordt. Dat is de grote onrechtvaardigheid waar in de eerste plaats de Belgische middenklasse het slachtoffer van is.”

Tot slot kwam Bruno Tobback terug op twee jaar Di Rupo. “Als je kijkt naar de cijfers hebben we fantastisch werk geleverd, al ben ik blijkbaar de enige die dat hardop durft te zeggen. Twee jaar terug waren we de zieke man van Europa. Niet alleen in de FIFA-ranking in het voetbal staan we hoog, ook in sociaal-economische rankings. We hebben de koopkracht van de mensen beschermd en voor economische groei gezorgd.”