Behoud iedere job en stop de graaicultuur bij de banken. Dat zijn in een notendop de twee hoofdthema's die de socialisten tijdens hun 1 mei-toespraken als prioriteiten naar voren schoven. "De echte inzet van de verkiezingen van 7 juni zijn jobs, jobs en nog eens jobs", beklemtoonde sp.a-voorzitster Caroline Gennez in Gent. Maar de rode partij is als de dood dat de verkiezingen zullen uitdraaien op «een conservatieve machtsgreep». Daarom riep ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw de leden op geen «foert-stem» uit te brengen.

Voor socialisten is de huidige recessie gesneden brood. Dagelijks verdwijnen tientallen banen door de crisis, en aan de basis liggen de grote problemen bij de banken. In hun 1 mei-toespraken hebben de socialisten van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun leden daarop te drukken. «Het systeem is ziek. Het neoliberalisme is failliet. Het is een kantelmoment om om waarden als solidariteit en gelijkheid opnieuw op de agenda te zetten», merkt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw op. «Bestaande jobs moeten we verdedigen. We zeggen dus 'neen' aan naakte ontslagen. En stellen een vierdagenweek met loonbehoud voor als alternatief voor werktijdverkorting.»

Afwezige premier

Ook Caroline Gennez benadrukte dat 'jobs' de inzet worden van de verkiezingen. Daarbij liet ze niet na om de Vlaamse regeringspartijen op de korrel te nemen. «Als het op jobs aankomt, heeft niet elke partij dezelfde agenda. De liberalen willen jobs creëren in Europa. Eén job: die van Europees president in de figuur van hun Europese lijsttrekker», zei de voorzitster, verwijzend naar Guy Verhofstadt. «En voor CD&V is de enige vraag: wie wordt wordt de volgende minister-president? Ons antwoord aan CD&V is: jullie hebben al een premier, maar wat doet die man? Hij is vooral afwezig in moeilijke tijden.» Voor Frank Vandenbroucke moet de nieuwe Vlaamse regering «de pas versnellen» om snel nieuwe jobs te creëren. «Wij stellen voor dat er een turbo wordt gezet in het vergunningsbeleid, waarmee wij grote investeringsprojecten veel sneller kunnen uitvoeren.»

Banken onder vuur

Maar de socialisten haalden ook zwaar uit naar de banken. «Meer controle op en meer regulering van de banksector», eiste Rudy De Leeuw. Hij toonde zich zelfs voorstander van een openbare bank. Gennez ging nog een stap verder. «Het is tijd voor een Octupushervorming van het bankwezen.» Zij eiste meteen ook dat de toplonen in de sector bij wet aan banden gelegd worden, en dat de topbankiers hun bonussen van de laatste twee jaar terugbetalen.

Toch voelen de socialisten zich allesbehalve zeker van hun stuk. Zeker niet omdat Lijst Dedecker sterk scoort in peilingen, en daardoor het rechtse kamp nauwelijks lijkt te verzwakken. «Een conservatieve machtsgreep waarbij links in Vlaanderen wordt uitgesloten, ligt binnen handbereik», geeft Rudy De Leeuw toe. Hij riep dan ook op om geen «foert-stem» uit te brengen.