[image] Beste vrienden, kameraden, Nog 38 dagen en wij trekken alweer naar de stembus. Opnieuw een verkiezing. Opnieuw een verkiezingscampagne. Sommigen vragen mij: hebben we wel de luxe om nu bezig te zijn met verkiezingen. Het is crisis. Dat klopt. Maar verkiezingen zijn geen luxe. De verkiezingen zijn een kans om een duidelijke signaal te geven en te kiezen voor mensen die werken voor uw job. De regering Van Rompuy heeft alvast zichzelf een tijdelijke werkloosheid van 3 maanden gegeven. Maar dan vrijwillig en aan 100% van hun loon.Helaas kunnen de meeste mensen, buiten de Wetstraat, dat niet zeggen. Steeds meer jobs staan op het spel. Elke dag opnieuw. Meer dan 1.000 faillissementen in de maand maart. Meer dan 10.000 ontslagen sinds het begin van dit jaar. Meer dan 100.000 tijdelijk werklozen extra in vergelijking met vorig jaar. Iedereen kent helaas de vele voorbeelden. 88 mensen b

Zekerheid bieden
Als socialistische partij staan we nu voor een zware opdracht. In deze tijden van economische crisis zijn de mensen op zoek naar houvast. Ze willen zekerheid. Zekerheid over hun toekomst. Op zo’n moment mogen we ons gelukkig prijzen dat we beschikken over een sterke sociale zekerheid.

Onze sociale zekerheid houdt nu meer mensen dan ooit uit de armoede. Ze zorgt ervoor dat de consumptie, onze koopkracht, niet helemaal instort. Onze sociale zekerheid, waar onze voorgangers zo hard voor gevochten hebben, bewijst elke dag zijn ongelofelijke (meer)waarde.

Kameraden, onze sociale zekerheid werkt. En elke werknemer draagt daartoe bij. Wij zullen ervoor werken. Wij houden ze betaalbaar. Maar dat is niet alleen onze job, niet alleen de taak van werkende mensen.

Elke euro die aan de banken is gegeven in kapitaal, lening of waarborg, zullen die banken terugbetalen aan de gemeenschap. En dat geld zullen we gebruiken om onze sociale zekerheid mee te financieren. Wij zijn er niet tegen om de banken te redden. Maar ze zullen meebetalen aan het economisch herstel en aan uw sociale zekerheid, of het nu Belgische of Franse banken zijn.

Graaicultuur bankwereld
De bankwereld beseft te weinig hoeveel schade ze onze samenleving gedaan heeft. De bankwereld wil maar niet snappen hoe kwaad wij zijn over de miljoenen euro aan bonussen die ze zichzelf hebben uitgekeerd. En waarvoor? Om mensen hun spaargeld in gevaar te brengen. Om de economie in de afgrond te storten en onze jobs in gevaar te brengen. Het is tijd dat we de bankiers in Brussel weer doen werken voor ons spaargeld en onze bedrijven en niet voor de zoveelste bonus voor de laatste sportwagen of een riante villa. Daarom vragen wij de topbankiers met
aandrang: wees correct, doe het enige juiste, stort die bonussen van de laatste twee jaar terug aan jullie bank. Jullie hebben ze niet verdiend en jullie weten het. Geef het geld terug aan de werknemers wiens job je in gevaar hebt gebracht, aan de spaarders met wiens geld je hebt gespeeld. En voer een maximumloon in voor de bedrijfstop.

"De bankwereld beseft te weinig
hoeveel schade ze
onze samenleving
heeft aangedaan."

Maar op dit moment is er meer nodig. Er is nood aan een koerswending. We hebben nood aan een andere economie. Een economie die voor u werkt. Niet voor het grootkapitaal, gedreven door een graaicultuur. Wel een economie die mensen toekomst biedt, die aanzet tot investeringen in vandaag en morgen. Een economie die niemand achterlaat. Maar dan moeten we ook een aantal nieuwe stappen durven zetten.

Ons durfplan
Een week geleden hebben we een durfplan voorgesteld. En dat plan is gedurfd, omdat het de ambitie heeft om die andere economie in de steigers te zetten. En dat zal enkel lukken met een nieuwe regering die de handen uit de mouwen steekt. Vanaf de eerste dag. Resultaatgericht. Een regering die alles uit de kast haalt om bestaande jobs te redden en nieuwe jobs te creëren, om bedrijven te stimuleren om opnieuw te investeren, en om gezinnen te beschermen tegen economische tegenspoed. Een regering die durft investeren als anderen aarzelen.

Met ons Durfplan zeggen wij duidelijk: we kunnen wél veel om onze economie terug op gang te krijgen. Wij zeggen duidelijk: de nieuwe Vlaamse regering moet een vliegende start nemen. Investeringen vooruitbrengen naar de eerste helft van de legislatuur. Jobs, jobs, jobs. Jobs met toekomst nu meteen. Geen halve maatregelen. Niet iedereen alles een beetje. We hebben genoeg plannen gemaakt waar iedereen wel iets in terug vindt dat hem bevalt. Nu moeten we beslissen. Ik daag alle burgemeesters uit om voor hun stad of hun gemeente de investeringen op te lijsten en te kijken welke de volgende Vlaamse regering kan versnellen. Voor sp.a moet de Vlaamse regering ervoor zorgen dat de gemeenten zelf snel een vergunning kunnen afleveren zodat het vooruit kan gaan.

Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat alle daken van alle huizen in Vlaanderen geïsoleerd worden. Ervoor zorgen dat we nieuwe tramsporen aanleggen. Ervoor zorgen, ook, dat we investeren in mensen om die werken uit te voeren. In goede beroepsopleidingen. In scholen. De technici van  de toekomst vormen.

Ook wanneer bedrijven in moeilijkheden komen, proberen te verhinderen dat mensen meteen ontslagen worden. Hen een overbrugging geven, met ondersteuning. Tegelijk ook de kans geven aan mensen om een opleiding te volgen.

En natuurlijk ook investeren in een eerlijke samenleving. Ervoor zorgen dat al de jonge ouders kinderopvang vinden. Kinderopvang die ook betaalbaar moet zijn voor de mensen. Ervoor zorgen, ook, dat mensen die wat ouder worden een fijne oude dag hebben. Dat ze thuis verzorgd kunnen worden op een manier die betaalbaar is. Of dat ze, als ze naar een rusthuis moeten, ook die rusthuisfactuur kunnen betalen.

En ja, de economie zal niet draaien als de banken niet opnieuw banken worden. Gewone, goede, degelijke spaarbanken. Dat is de opdracht voor de federale regering, en ze kan daar meteen mee beginnen: nieuwe regels voor de banken. Regels die verplichten dat elk beleggingsproduct een etiket krijgt dat de risico’s voor uw spaargeld vermeldt, dat zegt hoeveel je kunt winnen maar ook hoeveel je maximaal kunt verliezen. Zodat de consument weet welk product de bankier aan hem aanbiedt, wat daar het risico van is. Want vergis u niet, tot op vandaag bieden de banken rommelproducten aan hun klanten. Ze hebben hun lesje niet geleerd en ze gaan die ook niet spontaan leren. Regels ook die ervoor zorgen dat bonussen pas op de rekening komen nadat bewezen is dat er goed gewerkt is op lange termijn. We kunnen dit op federaal niveau. De aanbevelingen liggen klaar: de CD&V en VLD moeten nu kleur bekennen en die in wetgeving gieten.

"De staatshervorming is belangrijk.
Maar de inzet van deze verkiezingen
zijn jobs, jobs en nog eens jobs."

Wij willen helpen: ons voorstel ligt sinds november in het Parlement. Zoals toen met het Octopus- akkoord zijn wij bereid om over de grenzen van meerderheid en minderheid heen te werken aan de hervorming van de financiële sector. Maar de tekenen zijn niet goed: Van Rompuy heeft gezegd niets te zullen doen tot de verkiezingen. En de VLD zal zelfs na verkiezingen niets doen want in heel hun programma komt het woord banken twee maal voor, waarvan eenmaal in de betekenis van schoolbanken.

Jobs, jobs, jobs
De inzet van de verkiezingen is voor ons simpel: jobs, jobs, jobs. Uw job, niet de mijne. En, vrienden, vergis u niet. Niet iedereen, niet elke partij heeft dezelfde agenda. Integendeel. Bij CD&V zeggen ze: “wie is jullie kandidaat minister-president?”. Ons antwoord is eenvoudig: “jullie hebben een premier, maar wat doet die man eigenlijk?”
Jullie premier is vooral afwezig in moeilijke tijden.


Bij Open VLD zeggen ze: “wij kunnen op Vlaams niveau niet veel doen aan de economische crisis”. En ook niet op Belgisch niveau, want dat bewijzen ze al 600 dagen met verve. Dus, alle heil moet nu van Europa komen. En ja, ze willen jobs creëren in Europa. Een Europese job voor hun boegbeeld. Maar over uw job hebben ze het niet.

"Open Vld wil jobs creëren in Europa.
Eén job: die van Europees president
in de figuur van hun Europese lijsttrekker."

De inzet voor de komende verkiezingen is duidelijk. U bent de inzet van de komende verkiezingen, uw job, uw inkomen, uw spaargeld, uw pensioen, de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen. Ons land heeft nood aan meer zekerheid. Maar ons land heeft ook een nieuwe start nodig, op alle niveaus: Vlaams, federaal en Europees. Dat startschot moet de volgende Vlaamse Regering geven. Daar willen wij voor gaan. Wij zijn er klaar voor. Dat is ons engagement. Dat is het verschil tussen een regering met of zonder socialisten. Dit is ons plan, onze oproep tot durf en ons appèl aan ieders verantwoordelijkheid om samen een socialere en sterkere economie te maken. Omdat we resultaten willen voor werkende mensen. Eerst uw job, dan de mijne. Maak er een mooie 1 mei van, ik dank u.