Projecten die doelgericht inzetten op het verhogen van de kansen van laaggeschoolde en/of werkloze jongeren op de arbeidsmarkt, krijgen nu extra subsidies. De projecten gaan van opleidingstrajecten tot werkplekleren, van competentieontwikkeling tot instapstages.

“Zo subsidiëren we bijvoorbeeld ‘Zot van T’, een project dat praktijkstages voorziet voor leerlingen uit het deeltijds beroep secundair onderwijs die een technische richting volgen”, legt Monica De Coninck uit. “Ook het ‘Starterswerkplan’ van het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap krijgt subsidies om jonge starters met interesse voor de socioculturele sector werkervaring te laten opdoen in de sector. In totaal hebben we 11 miljoen euro toegekend aan verschillende projecten.”

"Deze nieuwe maatregel bewijst dat bij de sociale partners de behoefte en de wil bestaat om meer inspanningen te leveren voor de opleiding en de toeleiding van jongeren naar een job. Daarom ben ik ook voorstander om in de toekomst meer middelen beschikbaar te stellen voor dergelijke projecten die jongeren helpen met het vinden van de juiste job.”

Hier vindt u een lijst van de projecten en de toegekende bedragen.