De regering moet 5,5 miljard euro besparen om in 2019 tot een structureel begrotingsevenwicht te komen. Dat is maar liefst het dubbele van de 2,6 miljard euro waar de afgelopen dagen over is gesproken. Tegen 2021 loopt de nog te leveren structurele inspanning zelfs op tot meer dan 10 miljard euro. 

5,5 miljard herleiden tot 2,6 miljard in 2019? Alleen minister van Financiën Johan Van Overtveldt kan dat in een handomdraai. Met 1,8 miljard euro is Van Overtveldt dan ook dé hofleverancier van de begrotingsdoping. 


te leveren inspanning in mio euro

2019

2020

2021

monitoringcomité

2.656

6.683

8.095

‘vergeten’

2.823

2.368

2.300

totaal

5.479

9.051

10.395


Voorafbetalingen

De voorbije dagen is er heel wat ophef, omdat de regering het Monitoringcomité onder druk zou hebben gezet om de cijfers ‘op te smukken’. Maar het tekort 2,3 miljard kleiner voorstellen dan het in werkelijkheid is, kun je geen ‘opsmukwerk’ noemen. 

De grootste manipulatie is voor rekening van Johan Van Overtveldt: hij pompt - via voorafbetaling van de vennootschapsbelasting - zomaar eventjes 1,8 miljard euro aan lucht in de begroting. Nochtans hebben zowel de Europese Commissie, de Nationale Bank als het Planbureau duidelijk aangegeven dat zijn cijferwerk een luchtkasteel is. Het Monitoringcomité schrijft dat ook duidelijk in haar rapport. 

“Voor de overgang van het nominaal saldo naar het structureel saldo bestaat er voor de bepaling van de one-offs een afwijkend standpunt tussen de regering enerzijds, en de Europese Commissie, de NBB en het FPB anderzijds, omtrent zowel het structureel aandeel in de stijging van de voorafbetalingen binnen de vennootschapsbelasting.” 

Zowel het Planbureau, de Nationale Bank als de Europese Commissie beschouwen een groot deel van de toename in de voorafbetalingen als éénmalig. Als de regering het standpunt van de NBB, het Planbureau en de EC zou volgen, moet ze haar  begrotingsinspanning verhogen met 1,8 miljard euro vanaf 2018.


Riziv

Behalve de structurele overschatting van de voorafbetalingen heeft de regering bovendien nu al een inspanning (besparing) van 500 miljoen euro opgenomen op conto van het departement Volksgezondheid. Dat terwijl de begrotingsbespreking nog moet starten én bevoegd minister Maggie De Block al aangaf geen inspanning van 500 miljoen te willen leveren.  


Conclusie

Er is geen sprake van een of ‘opsmukking’ van het tekort, maar van een regelrecht bedrieglijke voorstelling van zaken. Via de truuk met de voorafbetalingen wordt de begroting door minister van financiën Johan Van Overtveldt voor 1,8 miljard euro gemanipuleerd, terwijl het tekort in het Riziv voor 500 miljoen onderschat wordt door minister De Block.