Op maandag 5 oktober verkiest sp.a Vlaams-Brabant een nieuw provinciaal voorzittersduo.

Mich De Winter uit Leuven en Lilith Roggemans uit Zemst dienden hun kandidatuur in voor de functies van respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. Dit jonge duo is de enige binnengelopen kandidatuur om het huidige voorzittersduo op te volgen. Zij zullen op het provinciale voorzitterscongres de intentieverklaring voorstellen, vragen beantwoorden over de toekomstplannen voor onze provinciale werking waarna het provinciaal congres zal stemmen over hun kandidatuur.

Mich, 35 jaar, is fractieleider voor sp.a in de Leuvense gemeenteraad en werkt op het nationaal sp.a hoofdkwartier als netwerkverantwoordelijke. Lilith, 33 jaar, woont in Zemst, is er actief in de lokale sp.a-afdeling en werkt als nationaal verantwoordelijke voor VIVA-SVV, de vrouwenbeweging van de Socialistische Mutualiteiten. Mich en Lilith schreven een intentieverklaring die via onderstaande link kan geraadpleegd worden.