Uit de avonden bleek alvast dat jeugdhulpverlening een heel breed thema is en er ontzettend veel raakpunten zijn tussen welzijn, onderwijs en justitie. Ook werd duidelijk dat het decreet Integrale Jeugdzorg dat anderhalf jaar geleden ingevoerd werd om een eind maken aan wantoestanden in de jeugdzorg nog lang niet op punt staat. In de praktijk blijkt immers dat de jeugdhulpverlening vastloopt.

Gepaste hulp lijkt veraf - als ze al beschikbaar is. De crisisnetwerken zijn niet bereikbaar. Hulpverleners gaan gebukt onder de administratieve last. Wachttijden zijn nog toegenomen en voor de meest precaire situaties worden politiecellen gebruikt, bij gebrek aan een geschikte opvangplaats. De cijfers spreken voor zich : 7.500 jongeren die gespecialiseerde hulp nodig hadden, kregen deze niet. Eén op vier of 800 jongeren in een acute crisis, kreeg geen hulp. Bij thuisbegeleidingsdiensten voor kinderen met autisme, lopen de wachttijden op tot vijf jaar. Daarnaast bleek dat er wat betreft doorverwijzingen, continuiteit en preventie nog veel werk aan de winkel is. Ook bestaan er over middelenverdeling, personeelstekort en (on)beschikbare capaciteit nog veel vraagtekens.

“We kwamen terug van die rondetafels met een schat aan verhalen en getuigenissen en de overtuiging dat hoe we omgaan met jongeren in moeilijkheden, beter kan en moet”, zegt Freya Van den Bossche. “Het is nu aan ons, als politieke partij, om aan al die input een politieke vertaling te geven in de vorm van parlementaire vragen, vragen om uitleg en voorstellen van resoluties. Daarom organiseren we op 13 november een studiedag waarin we op zoek gaan naar oplossingen. Het resultaat van deze studiedag gaat vervolgens naar ons congres op 12 december in de Vooruit in Gent en zal de basis vormen voor een nieuw voorstel van decreet dat wij zullen indienen in het Vlaams Parlement in 2016.”
Inschrijven voor de studiedag kan via deze link

https://events.s-p-a.be/2893/studiedag-jong-zijn-zonder-zorgen/9c7a/