...neemt socialistische partij stevig in handen.Op 8 december geeft sp.a-voorzitster Caroline Gennez in de Brussel het startschot voor een roadshow, die haar, geflankeerd door zes generatiegenoten, overal in Vlaanderen moet brengen. Het doel: het socialisme in crisistijden een nieuw gezicht geven.

De boodschap zal focussen op de corebusiness van de socialisten: economie, jobs, arbeidsmarkt en consumenten, aangevuld met de 'zachtere' elementen duurzaamheid en de combinatie werk-gezin.  Vertrouwde thema's, die nieuwe antwoorden vragen.

Elke provincie levert een boegbeeld voor het team rond Gennez. Kamerlid Freya Van den Bossche (Oost-Vlaanderen) maakt na een lange periode in de luwte haar comeback op de voorgrond, Kamerlid Bruno 
Tobback mag zich de nieuwe sterke man van Vlaams-Brabant noemen, fractieleider in de Kamer Peter Vanvelthoven blijft de meest vanzelfsprekende keuze in Limburg en Brussel wordt nog altijd  vertegenwoordigd door minister Pascal Smet. Antwerpen levert eigenlijk twee boegbeelden: Gennez zelf en Vlaams minister Kathleen Van Brempt. Eén gezicht is voorlopig nog een nobele onbekende: West-Vlaming John Crombez treedt na een carrière in de schaduw nu ook echt op de voorgrond.

De zeven zullen Vlaanderen rondtrekken met een nieuwe sociaaleconomische visie. "Voor deze generatie is de huidige economische crisis de eerste die ze meemaken", zegt Crombez. Er zijn de stijgende voedsel- en olieprijzen, de kredietcrisis en vermoedelijk ook een recessie. Oude socialistische recepten bieden dan niet noodzakelijk het juiste antwoord.

"Jongeren met ervaring", noemen ze zichzelf en ze stonden de voorbije maanden meermaals onder druk. Welwillende oudgedienden zoals Willy Claes speelden hen de bal toe, met de boodschap dat ze hun kans 
moesten grijpen. Kritischer oudgedienden zoals Louis Tobback vonden vooral dat ze er voorlopig weinig van bakten. "We hebben ons niet laten opjagen, we hebben het congres gehad, debatten gevoerd", zegt 
Crombez.

Keuzes maken

Het staat bovendien in de sterren geschreven dat de zeven kopstukken een belangrijke rol zullen spelen bij de verkiezingen volgend jaar. Daarmee neemt de partijtop een stevige voorafname op de lijstvorming, al wil niemand het met zoveel woorden gezegd hebben. "Het is absoluut niet zeker dat dit ook de lijsttrekkers zullen zijn", klinkt het. "Maar de kans is wel groot", wordt er discreet aan toegevoegd.

Opvallend is dat de volledige Vlaamse fractie daarbij uit de boot valt, al zijn het volgend jaar normaal gezien toch hun verkiezingen. Drie prominente Kamerleden maken alvast duidelijk dat een overstap naar het Vlaamse niveau niet geheel uitgesloten is.

Opvallende afwezigen op de lijst zijn onder meer Saïd El Khadraoui, die hoopt op een verlengd verblijf in Europa, en Bruno Tuybens, die naar verluidt ook zijn oog heeft laten vallen op het Oost-Vlaams 
lijsttrekkerschap.

Ook de nog steeds ambitieuze ervaren rotten ontbreken. Johan Vande Lanotte hoeft zich niet echt zorgen te maken: met Crombez zit een absolute vertrouweling in het ploegje en niemand durft nu al met zekerheid te zeggen dat Crombez aanspraak zal kunnen maken op de West-Vlaamse kopplaats. Een plotse demarrage van Vande Lanotte in die richting wordt allesbehalve uitgesloten. Voor Frank Vandenbroucke is de situatie iets minder helder. "De perceptie wordt zeker gecreëerd dat Frank aan de kant geschoven wordt", klinkt het. De strijd om de Vlaams-Brabantse kopplaats tussen Tobback en Vandenbroucke kondigt zich al tijdje als spannend aan, tenzij Vandenbroucke zich alsnog laat verleiden tot een Europese plaats.

Dat de oudere generatie opzij wordt gezet, wordt alvast in alle toonaarden ontkend. "De huidige problemen zullen ons definiëren, niet hen. Vandaar dat wij nu verontwaardigd moeten zijn en met nieuwe antwoorden moeten komen", klinkt het. Maar één ding is zeker: er is een nieuwe generatie en het referentiekader is niet langer de Teletubbies. Nee, zij heeft vooral goed naar Obama geluisterd.