Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil de signalisatie bij een ongeval niet langer meer door de politie laten uitvoeren, maar door een privéfirma. "Het enige wat er gaat gebeuren is dat iedereen zijn premie omhoog zal zien gaan", zegt Meryame Kitir. "Ik vraag me af of dit efficiënter zal zijn."

Die privé firma's zouden hun factuur dan mogen doorrekenen naar wie "in fout" is bij een ongeval. In de praktijk zou het erop neerkomen dat dit geregeld wordt via de verzekering. "Dat betekent dus dat verzekeraars hun premies zullen optrekken om zich in te dekken tegen dit extra risico", zegt Meryame Kitir. "Dat terwijl de verzekering nu al hoog is, onder meer doordat iedereen al meebetaalt aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat instaat voor onverzekerden."

"Ik stel me de vraag of de minister al berekend heeft welke extra kosten er doorgerekend zullen worden naar de automobilisten", aldus Meryame Kitir.

"Wij vrezen dat vele jongeren geen autoverzekeringen niet meer zullen kunnen betalen als die nog duurder wordt. Ik zie dat heel wat jongeren nu amper hun verzekering kunnen betalen. Want premies van 1.000 euro zijn geen uitzondering", besluit Meryame Kitir.