“Het wetsvoorstel van Kris Peeters gaat ten koste van de levenskwaliteit van werknemers en ons milieu”, legt Aaron Ooms uit. “Wij verdienen beter dan de plannen die Kris Peeters heeft om de 38 urenweek af te schaffen en op te trekken naar 47,5 uur, of zelfs 50 uur in sommige sectoren. Uurroosters zouden bovendien slechts 1 dag op voorhand meegedeeld moeten worden.”

“Met dit voorstel wordt het privéleven opgeofferd aan een economie ten dienste van het geld in plaats van ten dienste van de mens en zijn omgeving”, aldus Aaron Ooms. “Als jongeren weigeren we mee te gaan in de logica om mensen meer te laten werken, minder te laten verdienen en zwaar te laten inboeten op levenskwaliteit. Wij willen een maatschappij waarin jongeren zich samen en individueel kunnen ontwikkelen, en waarin het potentieel van ieder individu volledig tot zijn recht kan komen.”

“Als jongeren zijn we bereid om de dialoog aan te gaan en tegenvoorstellen te formuleren. Met als gezamenlijk doel: met meer mensen minder werken om samen beter te leven en van het leven te genieten. Wij mobiliseren daarom alle jongeren binnen en buiten onze verschillende organisaties met als doel de intrekking van het wetsontwerp Peeters”, besluit Aaron Ooms.