In zijn toespraak wees John Crombez er op dat we vandaag nog altijd in één van de welvarendste regio’s van de wereld leven. “Zelfs al zien sommigen dat anders, we leven nog altijd in een regio waar mensen initiatieven nemen en samen werken aan morgen. De toekomst kan er dus mooi uitzien. Daarom ben ik er ook van overtuigd dat we de jongeren die vandaag 18 zijn, meer kunnen bieden dan wat ze vandaag krijgen. Jongeren verdienen deftige contracten, een goed loon, zekerheid, tijd voor zichzelf en hun gezin. Dat kunnen wij hen bieden, als we de regels van onze economie en sociale zekerheid herschrijven en de overheid omvormen tot een moderne partnerstaat.”

John Crombez wees erop dat omvormen nog iets helemaal anders is dan afbreken. “Laat anderen zich maar specialiseren in het afbreken van de sociale verworvenheden van de voorbije 25 jaar. Wij focussen ons op het bouwen van een nog sterkere sociale bescherming voor de volgende 50 jaar. Zo kiezen we voor een sociale zekerheid die eenvoudig en eerlijk is en mensen bescherming, vrijheid en geluk geeft.”

Ook over de rol van de overheid is John Crombez duidelijk. “Wij kiezen voor een overheid die mensen de tijd en de ruimte geeft om hun professioneel en privé leven goed te organiseren. Een overheid die de zorg voor kinderen met een beperking, chronische zieken en ouderen mogelijk maakt en actief ondersteunt. Want wie meegebouwd heeft aan een sterkere maatschappij mag daar ook meer van terugkrijgen.”