De Jongsocialisten, jongerenafdeling van sp.a en Viva de socialistische vrouwen vereninging in Heule zamelen dit jaar opnieuw tweedehands speelgoed in en dit ten voordele van kansarme gezinnen. Via drie Kortrijkse welzijnsorganisaties wordt het speelgoed verdeeld onder de ouders en kinderen die het speelgoed een tweede kans kunnen geven.

Er werd gekozen om de actie in het kader van de Werelddag verzet tegen armoede te lanceren. Maar liefst 1 op 10 Vlaamse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen zijn vaak voorbestemd om eveneens in situaties van armoede verzeild te raken. Dit mogen we als samenleving niet tolereren.

Met de speelgoedactie proberen we ons steentje bij te dragen. Als socialistische jongerenbeweging en vrouwenbeweging streven wij immers naar een rechtvaardige samenleving, waar iedereen gelijke kansen krijgt en waar armoede op een structurele manier wordt aangepakt. Kinderarmoede staat voor hen hoog op de agenda, ook in Kortrijk.

De actie loopt tot 22 november. Op de dag van Sinterklaas wordt het speelgoed verdeeld onder de drie organisaties. Gezinnen die tweedehands speelgoed (zonder batterijen) wensen te schenken, kunnen mailen naar speelgoedactie@gmail.com of bellen naar 0485/12.35.45