Eerstdaags stelt Infrabel haar investeringsplan (2016-2020) voor nieuwe spoorlijnen voor. Uit gegevens die Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke kon inkijken, blijkt dat het er niet goed uitziet voor spoorlijn 204 Gent-Zelzate. “Als ook dit project sneuvelt, betekent dit dat de Vlaamse en federale regering de komende jaren in geen enkele uitbreiding van het openbaar vervoer in Gent investeren. Nochtans hebben we die investeringen broodnodig om de files en luchtvervuiling te bestrijden.”

Iedereen is het erover eens. Werkgevers, werknemers, het stadsbestuur, de buurgemeenten, het middenveld, de reizigersorganisaties, … Iedereen in de Gentse regio staat achter de ingebruikname van spoorlijn 204 tussen Gent en Zelzate voor personenvervoer. Deze spoorlijn is een goed alternatief voor het woon-werkverkeer van duizenden werknemers en scholieren in en rond het Gentse havengebied en de omliggende gemeenten. Studies hebben uitgewezen dat met deze spoorlijn minstens 10.000 auto’s van de weg kunnen gehaald worden.

Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke vreest echter dat er opnieuw geen geld zal zijn voor dit project. Uit documenten die hij kon inkijken, blijkt dat spoorlijn 204 niet bovenaan het lijstje met prioriteiten staat voor het investeringsplan van Infrabel. Dat is een dochterbedrijf van de NMBS dat nieuwe spoorlijnen aanlegt. “De federale regering bespaart maar liefst 3 miljard euro op het spoorvervoer. Daardoor is er geen geld voor belangrijke projecten zoals spoorlijn 204 in Gent. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Terwijl de files alsmaar langer worden, bespaart deze regering op de alternatieven voor de auto.”

“Ik heb stilaan de indruk dat de Vlaamse en federale regering Gent links laten liggen”, zegt Joris. “Eerder liet Vlaams minister Weyts al weten dat er geen beslissing meer zal vallen voor de aanleg van tram 7 en tram 3. Dat zijn twee tramprojecten die al lang in de steigers staan maar er komt geen schot in de zaak. De komende jaren zal er geen enkele belangrijke uitbreiding van het openbaar vervoer komen in Gent.”

“Het is bijzonder cynisch”, besluit Joris. “Terwijl de oppositie hier in de gemeenteraad te keer gaat tegen de plannen van het stadsbestuur om de mobiliteit in Gent duurzamer te maken, met minder files en minder luchtvervuiling, blokkeren hun partijgenoten in de Vlaamse en federale regering de broodnodige investeringen in het openbaar vervoer in en rond onze stad. De Gentenaars verdienen beter.”