De afgelopen drie jaar is het aantal kruispunten met verkeerslichten op Vlaamse wegen met een conflictvrije regeling gestegen van 57% in 2015 naar 74% in 2017. In deze periode is echter ook het aantal gewonde fiets- en voetgangers op diezelfde kruispunten gestegen. “Het is duidelijk dat er een stevig tandje bij moet worden gestoken om de veiligheid van fietsers en voetgangers langs kruispunten te waarborgen. Ik pleit er alvast voor om in schoolomgevingen naar volledig conflictvrije kruispunten te gaan. Enkele seconden langer wachten kan mensenlevens redden”, zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke.


Traag maar gestaag neemt het aantal kruispunten in Vlaanderen dat geheel of gedeeltelijk conflictvrij is toe. ‘Conflictvrij’ wil zeggen dat fietsers en voetgangers er veilig kunnen oversteken zonder kruisend autoverkeer. Dat aantal steeg van 969 in 2015, naar 1097 in 2016 en 1232 in 2017 op een totaal aantal van ca. 1700 kruispunten. Van 57% van de kruispunten in 2015 naar 74% in 2017. Opvallend zijn de grote regionale verschillen. Beste leerling van de klas is de provincie Antwerpen waar ruim 90% van de kruispunten (semi)conflictvrij is, in de provincie Oost-Vlaanderen is dat net iets meer dan de helft (55%). Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) opvroeg bij minister Weyts. 


De Minister kondigt aan dat hij verder gaat met het “maximaal conflictvrij” maken van kruispunten waarbij veiligheid primeert op doorstroming. Hij zal ook criteria vastleggen voor de toepassing van “vierkant groen” op kruispunten, een regelprincipe dat ervoor zorgt dat zwakke weggebruikers niet in conflict kunnen komen met gemotoriseerd verkeer. Daarvoor moet echter ook de wegcode worden aangepast. Uit onderzoek blijkt dat conflictvrije kruispunten de kans op ongevallen voor voetgangers en fietsers gevoelig verminderen. De minister wijst ook op nadelen zoals oplopende wachttijden. 


Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke : “Veiligheid gaat voor op doorstroming. Minstens in de omgeving van scholen, moeten àlle kruispunten volledig conflictvrij zijn. Zodat kinderen en jongeren veilig te voet of met de fiets naar school kunnen. Kruispunten conflictvrij maken, is trouwens een logische toepassing van het STOP-principe : voorrang voor stappers en trappers. Laat ons daar nu maar eens consequent in zijn. Op belangrijke fiets- en wandelroutes, zoals in de omgeving van scholen, moeten àlle kruispunten conflictvrij zijn. Dit is nodig voor de veiligheid, maar ook als je mensen wil overtuigen om de auto meer thuis te laten of de kinderen naar school te laten fietsen of wandelen. Ook steden en gemeenten hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, zij beheren meer wegen dan het Vlaams Gewest.” 


Niettegenstaande het stijgend aantal kruispunten dat geheel of gedeeltelijk conflictvrij is, blijven de ongevalscijfers van fietsers en voetgangers op kruispunten zorgwekkend hoog. Het aantal letselongevallen met zwakke weggebruikers, het aantal zwaar- en lichtgewonde fietsers en voetgangers op kruispunten was in 2016 gelijk of zelfs hoger dan in 2013. 


“Deze ongevalscijfers tonen aan dat we een stevige tand moeten bijsteken en bij de inrichting van kruispunten de veiligheid van voetgangers en fietsers àltijd op de eerste plaats moeten zetten. Enkele seconden meer geduld uitoefenen aan een kruispunt, kan mensenlevens redden.”