In mei 2015 ondervroeg Jef Van Damme (sp.a) minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) over het feit dat de prachtige esplanade van het Jubelpark massaal gebruikt wordt voor illegaal parkeren. Meer dan een jaar later is de toestand onveranderd en zit het dossier muurvast. Meer nog, de Stad Brussel wil de toestand regulariseren en zelfs parkeermeters plaatsen in het park. “Absurd en onaanvaardbaar”, volgens Jef Van Damme. Version française