Jumelage tussen Glabbeek en Bunesti zorgt met concrete projecten voor echte samenwerking  

 In 2015 ging de gemeente Glabbeek een jumelage aan met de gemeente Bunesti in de Roemeense provincie Brasov (Transylvania). Schepen Matthias Mertens nam het initiatief voor deze verbroedering uit erkentelijkheid voor de jarenlange inzet van het actiecomité Roemenië uit Glabbeek dat al sinds 1991 actief is. Dit actiecomité ondersteunde er doorheen de jaren al onder meer een ziekenhuis, projecten voor jongerenuitwisseling, een speeltuin en thuiszorg. Heel wat financiële middelen gingen voornamelijk naar projecten in Viscri (Bunesti), waardoor Glabbeek al jaren een nauwe band kreeg met deze Roemeense gemeente. Begin oktober 2015 werd de jumelage officieel ondertekend door de burgemeesters van Bunesti en Glabbeek op het gemeentehuis van Glabbeek. Een delegatie van het gemeentebestuur van Bunesti bracht toen een bezoek aan Glabbeek. De voorbije week ging een delegatie van het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Peter Reekmans en gemeenteraadslid Hans Hendrickx die recent de jumelagewerkgroep van schepen Matthias Mertens overnam vijf dagen op officieel bezoek in Bunesti. De delegatie bestond verder uit OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a), gemeenteraadslid Maria Saelmaeckers, bevoegd ambtenaar Alain Goyens en leerkrachten Regine Dereze (lager school) en Sandra Nys (kleuterschool) van de gemeenteschool. Ook Piet Henckens, Rudy Timmermans en Liesbeth Henckens van het actiecomité Roemenië Glabbeek reisden mee naar Bunesti. 

 Na een officieel ontvangst door burgemeester Mircea Palasan, vice-burgemeester Gheorghe Spataru en het gemeentebestuur van Bunesti waarbij ook het jumelage bord op het gemeentehuis van Bunesti werd ingehuldigd bracht de delegatie uit Glabbeek een bezoek aan projecten in deelgemeente Viscri (Bunesti) dat als dorp op de lijst van UNESCO werelderfgoed werd opgenomen. Dit tegenbezoek van de delegatie uit Glabbeek werd de voorbije maanden inhoudelijk grondig voorbereid rond twee projecten: onderwijs en thuiszorg.

 Hoog op de agenda stond hierdoor natuurlijk het bezoek aan de verschillende scholen in Bunesti. Beide delegaties kwamen tot een akkoord om met de gemeentescholen van Glabbeek en Bunesti in de toekomst intens te gaan samenwerken door o.a. het uitwisselen van lesmethodes en het opstarten van concrete projecten waarbij de leerlingen van beide gemeenten elkaar zullen leren kennen. Daarom bestond de delegatie van Glabbeek ook uit twee leerkrachten die dit project in de toekomst samen met hun collega’s in Bunesti zullen trekken. Daarnaast bereikten beide gemeentebesturen ook een akkoord voor een samenwerking rond de uitbouw van thuiszorg in Bunesti. Op vlak van thuiszorg staan wij vandaag veel verder dan onze zustergemeente in Roemenië en zullen we hen met raad en daad gaan bijstaan. Het actiecomité Roemenië van Glabbeek ondersteunt intussen de gemeente Bunesti al met de opstart van hun thuiszorg. Zo financierde zij al een voertuig voor deze thuishulp en stellen ze er fondsen voor ter beschikking. OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a), gaat samen met het actiecomité werk maken om met onze sociale expertise via concrete ondersteuning vanuit Glabbeek om Bunesti te helpen hun thuiszorg nog beter en sneller te kunnen laten uitbouwen.

 Deze beide jumelage projecten op vlak van onderwijs en thuiszorg werden ook uitgebreid besproken met het provinciebestuur van Brasov, de regio waartoe Bunesti behoort. Tijdens een overleg met de provinciegouverneur, de prefect en provincieraadsleden werden de concrete projecten tussen Glabbeek en Bunesti enorm positief onthaalt omdat ze de jumelage net een sterke inhoudelijke invulling geven. De projecten kregen er zelfs uitgebreid aandacht in de lokale pers en burgemeester Peter Reekmans werd erover op het provinciehuis zelfs geïnterviewd door de Roemeense televisie. 

 Burgemeester Peter Reekmans: “Deze jumelage is voor het gemeentebestuur van Glabbeek veel meer dan een verbroedering met een gemeente in een ander land. Dit is bovendien vooral sociaal engagement dat we als gemeentebestuur hoog in het vaandel dragen en nu effectief met projecten rond onderwijs en thuiszorg invulling geven en ervoor zal zorgen dat de jumelage tussen onze beide gemeenten nog sterker zal worden in de toekomst. Onze gemeente en Vlaanderen is namelijk een veel welvarender regio dan die van onze zustergemeente Bunesti. Met de concrete projecten van de jumelage werkgroep gaan we meer dan ooit het lovenswaardige werk van het actiecomité Roemenië uit onze gemeente nog beter kunnen ondersteunen om ervoor te zorgen dat Bunesti via onze gemeenschappelijke projecten hun vruchten kan plukken en hierdoor welvarender kan worden. De delegatie van de gemeente Glabbeek bestond trouwens uit politici van meerderheid en oppositie, ambtenaren, leerkrachten en vrijwilligers die allemaal volledig op hun eigen kosten meereisden naar onze zustergemeente. En de gemeente Glabbeek gaat binnenkort zelfs fruitbomen leveren aan Bunesti. Aan hun nieuwe school gaan ze hiermee een boomgaard aanplanten met fruitsoorten van appels en peren uit Glabbeek. Ter ere van schepen Matthias Mertens die wegens ziekte niet kon deelnemen aan het tegenbezoek stelde de gemeente Bunesti voor om de boomgaard zijn naam te geven.”