Jurgen: “Het bestuur houdt er een langere termijnvisie op na en kijkt verder dan het einde van haar eigen bestuursperiode, en dit tot 2020. Dit wijst niet alleen op collegialiteit naar het volgende bestuur toe, het zorgt er ook voor dat het gevoerde beleid toch enige continuïteit zal kennen en het wijst vooral ook op politieke moed.” De N-VA begreep deze keuze niet waarop Jurgen en voorzitter Rudy Coddens hun ongenoegen uitten in de raad.

“De slogan ‘het OCMW is er voor iedereen’,” gaat Jurgen verder, “realiseert dit bestuur steeds beter en beter. De verhoogde personeelsinzet bij de departementen ouderenzorg en sociale dienstverlening zorgt niet alleen voor meer jobs, het zal rechtstreeks de Gentenaar ten goede komen.”

De huidige sociale context bestaande uit de wrede oorlogen die onvermijdelijk een vluchtelingenstroom op gang brengen, maar ook toenemende armoede, zullen hoe dan ook een verhoogde werkdruk genereren. Ook het feit dat een land met een van de beste zorgsystemen (ter wereld) er voor zorgt dat mensen langer leven, wat uiteraard een goede zaak is, vraagt toekomstvisie van dit bestuur die het niet uit de weg gaat. De bouw van een vijfde woon- en zorgcentrum in Mariakerke en nieuwe assistentiewoningen verspreid over het Gentse grondgebied, zijn goed gestart.

“Jammer dat het systeem van artikel-60 onzekere dagen kent,” betreurt Jurgen. Dit bestuur blijft niet bij de pakken zitten en zet sterk in op deze tewerkstellingsmaatregel die in het verleden veel voordelen kende. Het OCMW Gent blijft dus investeren in het voorzien van voldoende trajecten, een verbeterde doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt, een versterken van de emancipatorische werking, taaltrajecten en taalcoaching.

Aanvullende financiële hulp wordt omgevormd. Meer mensen, en dan vooral gezinnen met kinderen, krijgen een extra duwtje in de rug. De Gentenaars lopen op kop qua solidariteit hierin want de aanvullende financiële hulp wordt door de Gentse belastingbetalers gefinancierd en zij geven het meest van alle Vlaamse steden.

Ook kleinere, maar daarom zeker niet minder belangrijke projecten worden opgestart en/of verdergezet. “Kleiner,” benadrukt Jurgen, “maar met meestal een grote impact op onze stad of een bepaalde buurt.” Hij somt er enkele op: de projecten rond de voedseloverschotten, de bemiddeling in huurachterstal of “Dampoort knapt op”.

Ten slotte merkt de sp.a-fractievoorzitter ook op dat alle projecten op een duurzame manier worden uitgevoerd. Opnieuw denkt het bestuur, met voorzitter Coddens stevig in het zadel, aan de toekomst. De meerkosten die hiervoor nu gemaakt worden – meerkosten i.v.m. de klassieke minder duurzame manier van (ver)bouwen – zullen in de toekomst door toekomstige generaties ongetwijfeld gerecupereerd worden.