Door meerdere files moeten mensen opnieuw nadenken over hun wijze van verplaatsen. Ik opteer voor een betere mobiliteit en een betere fietsinfrastructuur. Over veiligheid wordt er niet gediscussieerd.