Op 5 november werden we geconfronteerd met Luxembourg Leaks, de bekendmaking van 548 geheime belastingdeals die Luxemburg sloot met tal van ondernemingen. Uit de onthullingen bleek dat er 37 van dergelijke akkoorden werden gesloten met 26 grote bedrijven uit ons land. Gevolg van die deals is dat ons land miljarden euro's aan belastinginkomsten misloopt. Deze voormiddag kwamen in de kamercommissie Financiën de professoren fiscaal recht Michel Maus en Denis-Emmanuel Philippe langs voor een hoorzitting over deze Luxembourg Leaks. Beide experten waren heel formeel: de kaaimantaks is zinloos als methode om dit soort van fiscale constructies aan te pakken. Dit is zeer opmerkelijk, aangezien de eerste reactie van de regering Michel op Luxleaks was dat het net daarvoor is dat ze de kaaimantaks willen invoeren. Minister van Financiën Vanovertveldt reageerde toen: “Het is voor dit soort onethische constructies dat we de kaaimantaks invoeren.” Premier Michel verwoordde het zelfs als volgt in de plenaire vergadering: “De doorkijktaks is een deel van de oplossing wat dit betreft. Dat betekent dat de politieke wil van deze regering erin bestaat om deze constructies te vermijden en er zich tegen te verzetten.” Peter Vanvelthoven (sp.a) reageert: “De hoorzitting met de fiscale experten was zeer nuttig. Nu is er tenminste duidelijkheid. Ik heb van in het begin gezegd dat de kaaimantaks hier geen antwoord op kan zijn, omdat het niets te maken heeft met belastingontwijking of fraude door multinationals. De regering bleef beweren dat hun taks wel degelijk een antwoord op kon bieden. Het is goed dat er nu duidelijkheid is.” Dat betekent echter niet dat België helemaal niks kan doen. Peter Vanvelthoven herhaalt nog eens dat er hiertoe in de Belgische wetgeving nu al voldoende instrumenten zijn en roept de regering nogmaals op om die ook te gebruiken: “We hebben al een zeer goede en duidelijke anti-misbruikregelgeving. De experts hebben vandaag ook bevestigd dat we die hiervoor kunnen gebruiken. Ik roep de regering dan ook nogmaals op om die bestaande regelgeving te gebruiken in plaats van ze af te zwakken, zoals in het regeerakkoord werd aangekondigd.”