Binnen de Stad Gent en het Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB, dat optreedt als projectleider en uitvoerder, zijn we al enkele jaren zeer hard aan het werken aan de voorbereiding van het project Oude Dokken. Met dat project willen we de omgeving van de oude industriehaven, tussen de Dampoort en de Muide, tegen het jaar 2020 ombouwen tot een volledig nieuwe wijk aan het water. In die wijk zijn de komende jaren zo’n 1200 nieuwe woningen gepland.

Tot op vandaag zijn we volop bezig met de voorbereidingen. Bouwvallige loodsen zijn gesloopt en ook aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waarmee de bestemming van het gebied van industrie in woonzone wordt gewijzigd, wordt de komende maanden de laatste hand gelegd.

Een aantal werken kunnen al van start gaan zonder goedgekeurd RUP: zowel de renovatie van de kaaimuren als de bouw van de eerste van drie geplande fiets- en voetgangersbruggen, die noodzakelijk zijn om het nieuwe stadsdeel met de oude binnenstad te verbinden, schieten volgend jaar uit de startblokken. Een belangrijke mijlpaal binnen het project, want dit zijn de allerleerste realisaties die op het terrein zullen plaatsvinden. 

Voor zowel de renovatie van de kaaimuren als de bouw van de bruggen kunnen we een beroep doen op de expertise van onze Vlaamse partner Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), die de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen beheert.

In eerste instantie plant W&Z, samen met het Stadsontwikelingsbedrijf, vanaf het voorjaar de renovatie van de kaaimuur aan de oostelijke zijde van het Handeldok, in de buurt van de vroegere Interbeton-site. In dit deelproject is ook de bouw van een aanmeerconstructie voor woonboten voorzien.