In het blaadje van het VB klagen ze het aantal anderstaligen aan in het onderwijs in Halle. Hoewel ik net vind dat diversiteit in het onderwijs een verrijking is van de algemene kennis en dat anderstaligheid een troef is zolang het Nederlands wordt gerespecteerd, is het hun recht dat niet te vinden. Waar ik echter diep van geschokt ben is dat ze beweren dat in de Leerboom, waar volgens het blaadje 42% anderstalig is thuis, en dat kan kloppen, het niveau in de Leerboom drastisch achteruit gegaan is door die anderstalige kinderen en dat de leerkrachten aan de alarmbel hangen. Waar is dit in godsnaam op gebaseerd?
Als leerkracht van de Leerboom zelf voel ik me gekrenkt in mijn beroepseer. Elke leerkracht in De Leerboom ijvert iedere dag weer, dag in dag uit, voor de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere dag weer zorgen de leerkrachten ervoor dat iedereen, elk kind, mee is. Ongeacht de achtergrond. Ook dus de leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken of de kinderen die geen moeite hebben met de leerstof. Er is trouwens geen enkel bewijs dat taal rechtstreeks invloed heeft op de cognitieve capaciteiten van de kinderen.
Wil dat zeggen dat er geen kinderen zijn met een minimale of zelfs te weinig kennis van het Nederlands? Neen, zeker niet. Maar dat heeft geen invloed op het niveau van het onderwijs dat in de Leerboom wordt gegeven. De klasgemiddeldes zullen waarschijnlijk lager liggen, omdat het verschil tussen de top en de bottom in de klassen veel groter is. Maar er wordt voor gezorgd dat elk kind op zijn of haar eigen niveau les kan volgen. Er wordt waarschijnlijk veel meer gedifferentieerd dan in een aantal andere scholen; maar verlaging van het algemeen niveau? Neen, zeker niet! En al zeker niet door het feit dat er veel anderstaligen zitten. Het VB trekt eigen conclusies gebaseerd op niets met als enig doel een aantal mensen te stigmatiseren. En niet alleen de anderstaligen. Ook de leerkrachten van De Leerboom die elke dag hard werken voor alle kinderen, die elke dag de kinderen verrijken met kennis en niet alleen met wiskunde en taal, maar ook met het leven en de maatschappij, worden door het VB verketterd. Excuses voor de leugens die het VB verspreidt zouden meer dan op hun plaats zijn.