Waar is het Limburggevoel binnen deze regering?

Daar waar de vorige regering met het duo Lieten-Vandeurzen nog het SALK-plan in de wacht kon slepen is de invloed van Limburg in deze regering duidelijk heel wat minder. Bij de verdeling van de cultuursubsidies halen de Limburgse kunstenorganisaties amper € 2.141.600 binnen: 2,5% van de totale pot. Limburg trok al aan de alarmbel toen de adviezen bekend werden gemaakt op basis waarvan de regering nu heeft beslist. In die adviezen was slechts sprake van iets meer dan 4 miljoen, goed voor 4,8 euro per Limburger, nu wordt dat bedrag nog gehalveerd. Teleurstelling en verontwaardiging zijn de gevoelens die bij mij opkomen. Begrijpe wie kan, temeer omdat bevoegd minister Gatz de mooie belofte gemaakt had om rekening te houden met de regionale spreiding. Ik vraag me bovendien echt af hoe de Limburgse besturen en toppolitici van N-VA, CD&V en Open VLD dit hebben kunnen laten gebeuren. Ze hebben zich laten ringeloren!

Van die regionale spreiding is dus al niets in huis gekomen. De vraag is of die andere belofte van minister Gatz ook stand houdt, namelijk dat de provinciale subsidies voor kunst die na 2018 naar Vlaanderen zouden gaan, toch in Limburg zouden blijven. Dit moet nu zwart op wit op wit vastgelegd worden zodat alvast die garantie toch blijft, ook na de verkiezingen van 2019. Hoog tijd om met alle democratische partijen samen minister Gatz naar Limburg te halen om deze belofte hard te maken. Dit bedrag moet bovendien geïndexeerd worden zodat het niet erodeert met de tijd.

Limburg moet zich nu opmaken voor een cultureel offensief. Ik roep alle Limburgse collega’s op om samen rond de tafel te zitten, misschien zelfs onder het voorzitterschap van de gouverneur om samen met de sector, dit Limburgs Cultuurplan uit te werken. Urgentie is nodig, een eerste aanzet moet op papier staan in het najaar, nog voor de projectsubsidies worden verdeeld om te vermijden dat daar Limburg nog eens aan het kortste eind trekt. Zo’n taskforce mag echter geen praatbarak worden, daarvoor is ons Limburgs cultuurlandschap te kostbaar.

Die projectsubsidies van het najaar moeten echt al een trendbreuk maken met het verleden zodat Limburg eindelijk krijgt waar het procentueel recht op heeft. Het is niet omdat we in onze provincie geen grootsteden hebben, dat er daarom minder kwaliteit op vlak van cultuur zou aanwezig zijn.

Limburg is inderdaad wel arm aan cultuurhuizen. Een inhaalbeweging is nodig. Limburg heeft nood aan méér cultuur. Door onze nabijheid met de Nederland en Duitsland hebben we trouwens een bijkomende troef om grensoverschrijdende projecten op te zetten met cultuurhuizen in Maastricht of Aken; de adviesraden moeten dit dringend als een méérwaarde erkennen. Als we de cultuur willen behouden, moeten we haar blijven scheppen. Of zoals Mahatma Gandhi zei: “De cultuur van een natie woont in de harten en in de ziel van de mensen.”

MIjn tussenkomst op TVL: