Elk van de Boslandgemeenten heeft een hoofdtoegangspoort. Voor Overpelt is dat de Grote Hof. Hier ligt meteen ook het toeristisch zwaartepunt van Bosland in de gemeente. Het RUP biedt nu een juridisch kader om deze poort toeristisch-recreatief optimaal te kunnen ontwikkelen. Zo is voortaan bebouwing in functie van toerisme en recreatie toegestaan aan de Grote Hof.

Naast de hoofdtoegangspoorten worden er binnen elke gemeente een aantal andere sleutelsites aangeduid met belangrijke mogelijkheden in het kader van Bosland. Voor Overpelt zijn dit onder andere het Hobos, de Winner en het vroegere Napoleonstrand.

Op de site van de Winner is er door het bivakverblijf sinds jaar en dag recreatie aanwezig. De omgeving is echter bestemd als natuurgebied. Met het RUP worden de recreatiemogelijkheden die er al bestaan, zoals de speelbossen, juridisch verankerd. Er zijn ook parkings voorzien. Het Napoleonstrand was vroeger een camping in dagrecreatie. Deze functie is er niet meer en bovendien ook niet meer gewenst. Kleinschalige laag dynamische activiteiten kunnen wel nog worden toegelaten. De toegestane activiteiten worden zoveel mogelijk afgezwakt om het ecologisch karakter te vrijwaren.

Het Hobos tenslotte is niet in het RUP opgenomen. Het is beschermd erfgoed en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de site worden vastgelegd in een landschapsbeheerplan, dat momenteel gefinaliseerd wordt.

Dirk Vanseggelen: “Na de voorlopige vaststelling van het RUP ‘Boslandsites te Overpelt’ door de gemeenteraad volgt nu het openbaar onderzoek van 19 februari tot 19 april 2016. Gedurende die periode heeft iedereen de kans om zijn eventuele op- of aanmerkingen te maken. Deze worden meegenomen naar een definitief RUP dat tenslotte voor de komende zomervakantie aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden.”

“In ieder geval is dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan een cruciale stap op weg naar de verdere toeristische ontwikkeling van Bosland in Overpelt,” besluit Patrick Van Baelen.