In zijn eerste speech als sp.a-voorzitter opende John Crombez met woorden van dank. Woorden van dank voor het vertrouwen van de leden in de talloze afdelingen die hij bezocht. Woorden van dank ook voor zijn running mate Stephanie Van Houtven, die hij naar eigen zeggen “voor de leeuwen gooide”. Ook aftredend voorzitter Bruno Tobback werd in Crombez’ hulde betrokken, waarna hij een daverend applaus vroeg voor een genereuze en hartelijke kameraad die te vroeg heen is gegaan: Steve Stevaert.

“Er is wel degelijk een alternatief. En dat alternatief zijn wij!”

Genereuze en hartelijke Vlamingen, die zien we helaas niet in deze regeringen. Crombez: “Dat deze regeringen besparen, maakt ons niet kwaad. Maar wel de manier waarop. Hoezo, er is geen alternatief? Ze hebben gekozen om 6 miljoen mensen minder loon, minder pensioen en minder kindergeld te geven, terwijl 2% bijdrage vragen van de tien rijkste families hetzelfde zou opbrengen.”

Een samenleving die enkel investeert in mensen die op voorhand rendement kunnen verzekeren, is een arme samenleving, legt Crombez de vinger op de wonde. “Vooruitgang mogen we niet enkel meten in termen van economische groei. Elke mens de wérkelijke kans geven op een waardevol leven, gebeurt niet vanzelf. Daar zijn andere keuzes voor nodig. Keuzes die deze partij moet maken!”

“Laten we bouwen aan een beweging waarrond mensen zich verenigen”

Crombez sloot af met de noodzaak om sp.a weer dichtbij de mensen te brengen. “Een partij als de onze wacht niet tot mensen op haar toestapt. Een partij als de onze gaat naar de mensen toe, om samen met hen nieuwe ideeën vorm te geven. Voor een sociale toekomst. De tijd is gekomen om van deur tot deur te lopen, om in elk dorp en elke stad uit te leggen dat er andere keuzes zijn en dat wij die keuzes maken.” Het werk begint nu pas, benadrukte Crombez. “Laten we bouwen aan een beweging waarrond mensen zich verenigen. Kameraden, het is tijd voor actie, non-stop en teamwork. Laten we deze partij de trots geven die ze verdient.”

Herbekijk hier de eerste speech van John Crombez als sp.a-voorzitter

Speech John Crombez