Vandaag werd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de wijziging van het Kunstendecreet kamerbreed goedgekeurd. Het Kunstendecreet is sinds 2004 van kracht en groeide snel uit tot een onmisbaar instrument voor de Vlaamse kunstensector. Momenteel kunnen we in Vlaanderen bogen op een zeer sterk en professioneel kunstenveld, en dat is in grote mate de verdienste van dit decreet. Niettemin, drongen zich - ook op vraag vanuit de sector - een aantal aanpassingen op.

De voornaamste bezorgdheden die door het kunstenveld aangekaart werden, betroffen het ontbreken van een duidelijke landschapstekening, de nood aan verdere en meer uitgebreide kennisopbouw van dossierbeoordelaars, het verminderen van de planlast en de complexiteit van de repliek- en verhaalprocedure.

Het wijzigingsdecreet dat vandaag gestemd werd, was het resultaat van een intensief participatief traject, waarbij het kunstenveld nauw betrokken was en over de partijgrenzen heen werd samengewerkt. Het verloop van de besprekkingen in zowel de Commissie Cultuur als de plenaire vergadering, de hoorzitting met de sector en de finale tekst, kan je hier terugvinden.

Ik ben ervan overtuigd dat we erin geslaagd zijn om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van het kunstenveld, maar dat neemt niet weg dat ook in de toekomst beleidskeuzes een grote impact kunnen hebben op de werking van een kunstinstelling en we hier waakzaam voor moeten zijn. Denk maar aan de talrijke initiatieven die - ondanks ruime appreciatie voor hun werk - tijdens de verdeling van de structurele subsidies voor de periode 2017 - 2021 alsnog uit de boot vielen.