De Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen keurde vandaag een resolutie voor strengere sancties tegen Hongarije goed. "Deze resolutie geeft een duidelijk signaal dat Europa meer munitie voor handen heeft tegen de anti-democratische grondwetsherziening in Hongarije. Premier Orban moet begrijpen zijn campagne hem toegang ontzegt tot Europese privileges.", zegt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. "Al had de steun van n-va en cd&v de boodschap nog luider gemaakt."

Dankzij zijn tweederde meerderheid joeg de Hongaarse regering Orban een grondwetswijziging door die de scheiding der machten vernauwt. Onafhankelijkheid van de centrale bank, magistratuur, media, ordediensten en controlemechanismen. Allemaal komen ze in gevaar, wat de kans op een tirannieke meerderheid vergroot en de machtsgreep van Orban verstevigt.

De Europese Commissie opende vorige week drie inbreukprocedures tegen de Hongaarse grondwetsherziening. Ze kondigde ook aan naar het Europees Hof van Justitie te stappen als de grondwetswijziging tegen de Europese wetgeving indruist. Maar volgens de Kamercommissie is meer munitie voorhanden. "EU-commissievoorzitter Barosso vernauwt zijn blik op de benoeming van rechters en de onafhankelijkheid van de centrale bank. Nochtans staat meer op het spel: de onpartijdigheid van veiligheidsdiensten, persvrijheid, het Rekenhof en het Openbaar Ministerie komen allemaal in het gedrang. Barosso mag dit niet buiten schot laten.", luidde het bij de voorstanders van de resolutie.

Nochtans beschikt de EU over een sterk drukkingsmiddel. Hongarije zit in een lastig financieel parket en heeft nood aan Europese steun. Volgens Van der Maelen moet Premier Orban begrijpen dat zijn anti-democratische campagne hem toegang ontzegt tot Europese fondsen: "De resolutie geeft onze regering een duidelijk en sterk signaal om op de Europese top van 30 januari een front te vormen. De EU kan zich geen lidstaat veroorloven die de scheiding van machten onderuit haalt."