Kamervoorzitter Siegfried Bracke fluit de regering terug omwille van vermoedens dat de militaire investeringswet ongrondwettelijk zou zijn. Deze wet, die 9.4 miljard investeringen bij Defensie voorziet tegen 2030, zou vandaag besproken en gestemd worden in het parlement. 

Oppositielid Alain Top (sp.a) wees de Kamervoorzitter op het feit dat het wetsontwerp geen advies van de Raad van State omvat. Volgens Alain Top is de militaire programmawet dan ook ongrondwettelijk: “Artikel 174 van de Grondwet bepaalt immers dat begrotingen jaarlijks moeten worden goedgekeurd en voor slechts één jaar gelden. De militaire programmawet legt investeringen vast tot 2030. Deze regering is van plan om slechts 200 miljoen van de 9.4 miljard te betalen tijdens deze legislatuur. De overige 9.2 miljard mogen de volgende regeringen ophoesten.  De factuur wordt zomaar doorgestuurd naar de volgende generatie, dat is helemaal niet correct!”. Kamervoorzitter Siegfried Bracke steunt de opmerkingen van de oppositie en vroeg de Raad van State om alsnog een advies voor de wet op te maken. Nooit eerder floot de Kamervoorzitter de regering terug voor een wetsontwerp zonder advies van de Raad van State. 

Volgens Alain Top zijn de ramingen onderschat: “De militaire programmawet voorziet bedragen voor onder meer de aankoop van gevechtsvliegtuigen en fregatten. Wanneer we het voorziene budget vergelijken met andere landen zien we al snel dat de voorziene budgetten onderschat zijn. Dit brengt komende regeringen in  zware problemen. Deze regering bestelt erop los, de volgende moet dan maar betalen”.

Bovendien vindt Top het niet correct dat Defensie 9.4 miljard gaat investeren in tijden van zware besparingen. Alain Top: “Eerder kregen militairen nog te horen dat ze tot 7.5 jaar langer moeten werken. Ook de strategische visie van de minister, die deze zomer reeds werd goedgekeurd, voorziet heel veel besparingen op het personeel. Intussen krijgt de Defensiestaf wel groen licht om allerlei duur speelgoed aan te kopen. Ik vind het onverantwoord dat Defensie zomaar miljarden uitgeeft, terwijl de bevolking zwaar moet inleveren”.