Sinds 2015 werkt de stad Halle, in samenwerking met Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, met een Centraal Aanmeldingsregister (CAR). Dit online platform laat ouders toe om hun kinderen digitaal aan te melden voor de inschrijving in een school van keuze. Door de invoering van het CAR moeten ouders niet meer kamperen en worden de beschikbare plaatsen in scholen zo efficiënt en eerlijk mogelijk verdeeld. Ook voor de inschrijvingen voor het komend schooljaar 2017-2018 liep de afgelopen maanden de online aanmeldingsprocedure. Vandaag kregen heel wat ouders een e-mail met het resultaat van hun aanmelding voor een inschrijving in een basisschool in onze stad. De Stad Halle informeert graag over de resultaten in Halle.

In december 2016 liep de eerste fase, waarin broers en zussen en kinderen van schoolpersoneel konden aanmelden. Maar liefst 240 broers, zussen en kinderen van schoolpersoneel hebben zich toen al aangemeld. Alle instappertjes (ca. 200 kinderen uit geboortejaar 2015) hebben een plaats gekregen in de gekozen school.

Van 13 februari tot 3 maart liep de tweede fase, waarin alle andere kinderen zich konden aanmelden. In totaal hebben er in deze periode 375 kinderen aangemeld, terwijl er op dat moment nog 570 vrije plaatsen waren in onze Halse scholen. Voor de instapklas (geboortejaar 2015) waren er in totaal 280 vrije plaatsen en uiteindelijk hebben er 230 kinderen aangemeld. Dit betekent helaas niet dat de kinderen altijd in hun school van eerste keuze kunnen inschrijven. De beschikbare plaatsen zijn niet overal even talrijk aanwezig en sommige scholen hebben meer vrije plaatsen dan andere scholen.

Het aanmeldingssysteem heeft de aangemelde kinderen volgens objectieve criteria geordend en toegewezen; eerst op basis van de schoolkeuze en nadien op basis van afstand tussen de woonplaats van het kind en de school.

Van de 230 aangemelde instappertjes is 96% toegewezen aan een school. De overige 4% (dat zijn zo’n 10 kinderen) zijn voorlopig nergens toegewezen. De helft hiervan heeft maar één schoolkeuze gemaakt, wat de kans beduidend kleiner maakt voor een toewijzing (het systeem adviseert uitdrukkelijk om minstens drie scholen op te geven). Anderen hebben een school gekozen die te ver van de woonplaats ligt. Aangezien er een reserve is in het aantal beschikbare plaatsen in Halle, zullen deze kinderen tijdens de vrije inschrijvingsperiode zo goed als zeker een plaats vinden in een andere Halse school. Die vrije inschrijvingsperiode gaat van start op 15 mei 2017.

Van de toegewezen instappertjes (geboortejaar 2015) is 81% toegewezen in de school van hun eerste keuze. De andere 19% is toegewezen in de tweede of derde schoolkeuze.

De invoering van het centraal aanmeldingsregister heeft zeker zijn effect in de creatie van wijk – en buurtscholen: 81% van de toegewezen kinderen woont binnen een straal van 5 kilometer van de school. Dat komt ook de leefbaarheid, mobiliteit en betrokkenheid ten goede.

Ondertussen blijven de Halse scholen verder werk maken van aanzienlijke capaciteitsuitbreiding. Zo is onder andere Basisschool GO! De Leerboom ondertussen gestart met bouwwerken op hun campus in de J.Jacminstraat. Ook het Heilig Hart & College in het centrum en de Buiteling in Buizingen zullen de komende jaren uitbreiden. De stad zal niet op haar lauweren rusten en proactief blijven handelen: we weten dat Halle een belangrijke onderwijsstad is, waar veel kinderen school lopen. Het is voor ons bestuur belangrijk om verder te kijken en te blijven anticiperen.