Door onenigheid tussen de aannemer en rioolbeheerder Riobra liep de sociale woningbouw aan de Perklaan in Sint-Joris-Winge heel wat vertraging op.

Op aandringen van schepen voor Huisvesting Fons Lemmens (sp.a) is dat probleem eindelijk opgelost. De riolering werd opnieuw aangelegd en de verschillende nutsmaatschappijen zijn gestart met het plaatsen van hun leidingen.

Na het paasverlof begint men met de aanleg van de wegenis op het terrein. Half april zou alles klaar moeten zijn voor de start van de woningbouw.

Fons Lemmens heeft toch nog één bedenking: “Gelet op de aan de gang zijnde rioleringswerken langs de Glabbeeksesteenweg, hoop ik dat de firma HEMAR Construct nog deze zomer effectief kan starten. Zo zouden eind 2017 deze sociale woningen in gebruik kunnen genomen worden”.

Fons besluit: “Sociale woningbouw is net een processie van Echternach: drie passen vooruit en dan twee achteruit. Maar nu lijkt het ergste voorbij, dat is voor sp.a al een hele geruststelling.”