Schepen Watteeuw bevestigt dat er in de voetgangerszone een algemene tonnagebeperking van max. 10 ton toegelaten is. In de socio-economische vergunning werden bijkomend door Albert Heijn een aantal engagementen opgenomen: leveringen voor 11u of na 18u met geluidsarme PIEK gecertifieerde vrachtwagens. Controleren op tonnage zou alleen mogelijk zijn met het gebruik van weegbruggen of een ‘weigh in motion’ systeem. Wij gaan er echter van uit dat de tonnagebeperking gerespecteerd wordt. Nav het circulatieplan worden de zones met beperkingen verder in kaart gebracht.

De impact van maatregelen te kunnen inschatten moeten we eerst weten welke vaste en sporadische leveranciers de handelszaken beleveren, welke voertuigen daarvoor worden gebruikt en wanneer die leveringen gebeuren. De Dienst Economie voert hiervoor onderzoek uit”zegt Schepen Watteeuw. De huidige stadsdistributiecentra zijn er ook niet op voorzien om de volumes van bv een Albert Heijn te kunnen verwerken. Albert Heijn heeft er bovendien zelf alle baat bij met goedgevulde vrachtwagens haar vestigingen aan te doen. Een goedgevulde grote vrachtwagen overladen in verschillende kleinere vrachtwagens die ook allemaal de voetgangerszone binnen rijden is voor de voetgangers en fietsers ook geen oplossing. Het blijft eerder aangewezen de vrachtwagens de voetgangerszone te laten inrijden op momenten dat dat voor de andere weggebruikers het minste hinder met zich mee brengt. Hierbij wordt vooral aan leveringen in de vroege ochtend, voor de spits gedacht. Door met de leveranciers op voorhand goede afspraken te maken en het toegangsbeleid voor de voetgangerszone hierop beter af te stemmen (tonnagebeperking tijdens bepaalde tijdvensters gekoppeld aan toegangscontrole) zou dit praktisch haalbaar moeten zijn.