Bij de voorbije aanpassingen van met (financieel) meerjarenplan, zo ook nog op de laatste gemeenteraad van 2015, werd met geen woord en geen eurocent gerept over het eventuele nieuwe zwembad. Integendeel… Het zwembad stond op het verlanglijstje van het huidig bestuur, maar zou er enkel kunnen komen als er een ernstige financiële meevaller was. Een nieuw zwembad is immers niet enkel een zware investering maar vergt tevens een groter werkingsbudget.

Fractieleider van sp.a Ronse, Koen Haelters, vroeg zich dan ook af wat die financiële meevaller wel mag zijn, want de laatste tijd hebben steden en gemeenten enkel financiële tegenvallers op zich af horen komen. Zo zullen de inkomsten van steden en gemeenten de komende jaren sterk dalen door de mindere inkomsten uit het kadastraal inkomen van bedrijven en ingevolge de taxshift. Anderzijds zullen steden en gemeenten niet kunnen meegenieten van de aangekondigde loonlastenverlagingen. Het is dus duidelijk dat die financiële meevaller schuilt in de potentiële inkomsten die de meerderheid verhoopt te zullen ontvangen uit de privatisering van de zorg. Want niettegenstaande het vele protest, gaan deze plannen gewoon door.

Het is tevens opmerkelijk te zien hoe het bestuur resoluut kiest voor een publieke uitbating van het zwembad om greep op het beleid (en de kostprijs van een zwembeurt) te houden. We kunnen die keuze begrijpen en steunen die volop maar stellen ons zeer de vraag waarom dezelfde keuze niet wordt gemaakt voor de zorg. Blijkbaar ziet men in het verzekeren van een sterk zwemaanbod een kerntaak voor de overheid maar in het verzekeren van een kwaliteitsvolle zorg niet.

We stellen ons dus ernstige vragen bij het financieel beleid van de stad en de afbakening van haar kerntaken. De gemaakte keuzes zijn misschien interessant met oog op gemeenteraadsverkiezingen van 2018, toevallige het jaar waarin het zwembad af zal zijn. Maar voor de groei van onze stad en haar inwoners worden hiermee de verkeerde prioriteiten gesteld.