Met trots stelt Mohamed Ridouani, tien jaar Leuvens schepen en overtuigend verkozen kandidaat-burgemeester voor sp.a in de komende gemeenteraadsverkiezing, zijn nieuwe kopploeg voor. “Met dit diverse team zijn we helemaal klaar voor de toekomst. We combineren tonnen ervaring met jong talent en frisse ideeën. We hebben alles in huis om van Leuven een van de meest groene, zorgzame en welvarende steden te maken. Met deze straffe kopploeg garanderen we dat Leuven blijft vooruitgaan en tegelijk iedereen mee kan”, zegt Ridouani.

Er beweegt veel in Leuven. Daar kan je niet naast kijken. De laatste jaren ontpopte Leuven zich van een ingedommelde provinciestad tot wat men zou kunnen noemen een levendige wereldstad in pocketformaat. Ridouani en zijn ploeg hebben de ambitie om van dit nieuwe Leuven een van de meest vooruitstrevende en leefbare steden om in te wonen te maken. Een stad die tegelijk niemand achterlaat en streeft naar een grote kwaliteit van leven voor iedereen. Hiervoor hebben we drie grote speerpunten.

Schone lucht, kwalitatieve publieke ruimte

Veel groen, water en aangename pleinen zijn een topprioriteit. Nieuwe stadswijken, zoals de Vaartkom of de Centrale Werkplaatsen, ademen sfeer en leefbaarheid uit, met bijvoorbeeld het Sluispark aan de vaart, een aantrekkelijke ontmoetingsplek, waar groen en water de Leuvenaars plezieren. Dat is waar het nieuwe Leuven naartoe moet, met pleinen en parken vol leven, horeca, groen en water, en ruimte om te experimenteren en te creëren. Met meer dan zeventig parken is Leuven nu al een enorm groene stad. Daar komen op enkele jaren tijd nog eens vijf parken bij, goed voor elf voetbalvelden. Dat ambitieuze groenbeleid willen we verder zetten, als belangrijk puzzelstuk om Leuven klimaatneutraal te maken over enkele jaren. In het kader van Leuven 2030 moet de stad absoluut een Europese voorloper worden inzake klimaat- en energiebeleid.

Voor sp.a Leuven is openbare ruimte geen restruimte. In een groeiende stad als Leuven willen we voldoende plaats voor ontmoeting, ontspanning en rust. Door het autoverkeer beter te organiseren en grote delen van de stad autoluw te maken, kiezen we voor gezellige pleinen, veilige straten en ruimte voor voetgangers en fietsers. We zullen van Leuven dé fietsstad van België maken. Daarvoor zullen we meer investeren in veiligere wegen voor fietsers en meer fietsstallingen. Een handig fietsdeelsysteem zal uitgerold worden en in elke wijk maken we autodelen evident. Openbaar vervoer moet performant en betaalbaar zijn voor iedereen. In de toekomst willen we enkel propere, hybride bussen in de stad laten rijden.

Slimme stad, krachtige economie, grote welvaart

Ook op economisch vlak is Leuven klaar om een niveau hoger te schakelen. Binnen het initiatief Leuven MindGate werken we nauw samen met kennisinstellingen, bedrijven en organisaties om de stad op de wereldkaart te zetten en economisch te laten bloeien, met een grote welvaart als gevolg. Leuven telt ongelooflijk veel knappe koppen.  De aanwezige kennis in onze stad is onze sterkte, en die moeten we beter benutten om onze kinderen het best mogelijk onderwijs aan te bieden door meer aandacht te schenken aan technologie, ICT en creativiteit in onze scholen. En ook om te evolueren naar een ‘smart city’ en met technologie Leuven het klimaat- en energiebeleid op punt te stellen met bijvoorbeeld permanente fijnstofmetingen, of slimme parkeergeleiding.

Aandacht voor iedereen

Elke Leuvenaar moet van die welvaart en vooruitgang kunnen genieten. Iedereen moet mee kunnen, van jong tot oud. In Leuven zorgen we voor elkaar, als de open en solidaire stad die we zijn. In ons sociaal plan voorzien we in elke deelgemeente uitgebreide en betaalbare voorzieningen dichtbij huis, van kinderopvang over onderwijs en cultuur tot ouderenzorg. We geloven ook in verbinding, daarom zijn voor ons de activiteiten en werkingen in de wijken essentieel. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en in dialoog gaan. Aandacht voor nieuwe woonvormen, co-housing, budgetwoningen, en het verder vrijwaren van gezinswoningen door panden niet meer op te delen in studentenkamers, zijn hoekstenen van het modern huisvestingsbeleid waar we naartoe werken.

Allemaal Leuvenaars

Mensen willen graag in onze stad zijn. Dat bewijzen de honderden nieuwe inwoners die we elk jaar verwelkomen. De Leuvenaars zijn terecht trots op hun stad.

Met de nieuwe geëngageerde kopploeg is sp.a Leuven klaar om naar de inwoners te stappen. Onder de noemer ‘Allemaal Leuvenaars’ zullen Ridouani en zijn team zo veel mogelijk Leuvenaars, organisaties, bedrijven, instellingen... ontmoeten. Er gebeurt hier zoveel door zovelen. We willen voor alle Leuvenaars mogelijkheden scheppen en zullen dus naar iedereen luisteren, op weg naar een positieve en welvarende toekomst voor Leuven.

De ploeg

Mohamed Ridouani – 37 jaar – Wilsele – schepen van leefmilieu, onderwijs, vastgoed, economie en personeel

Bieke Verlinden – 33 jaar – Leuven – schepen van sociale zaken en studentenzaken

Bruno Tobback – 47 jaar – Wijgmaal – Vlaams parlementslid

Denise Vandevoort – 59 jaar – Leuven – schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, diversiteit, gelijke kansen en Noord-Zuid-werking

Mich De Winter – 36 jaar – Kessel-Lo – provinciaal voorzitter sp.a Vlaams-Brabant, fractieleider gemeenteraad

Lalynn Wadera – 32 jaar - Kessel-lo - verantwoordelijke studiedienst Cevora

Christophe Stockman – 41 jaar – Wilsele – Leerkracht L.O. Atheneum De Ring, OCMW-raadslid, voorzitter sp.a Wilsele/Wijgmaal

Mieke Vandermotte – 65 - Kessel-Lo – gepensioneerd

Pieter Vandenbroucke - 33 jaar – Wilsele – fractieleider en plaatsvervangend voorzitter OCMW raad, adviseur sociale zekerheid

Lothe Ramakers – 38 jaar – Leuven – gemeenteraadslid, secretaris expertisecel Wetenschapscommunicatie, adviseur wetenschapscommunicatie KU Leuven

Hannes De Geest - 37 jaar - Kessel-lo - directeur gemeentebestuur Anderlecht - secretaris sp.a Leuven

Lijstduwers

Myriam Fannes – 59 jaar – Wilsele – schepen van senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen

Dirk Robbeets – 60 jaar – Kessel-Lo - schepen van openbare werken

Louis Tobback – 79 jaar – Heverlee - Burgemeester


Hieronder enkele foto's van de persvoorstelling. Ter info: Lalynn Wadera, Myriam Fannes en Louis Tobback konden op de persvoorstelling er niet bij zijn.