"Hoewel we de laatste tijd een positieve evolutie zien wat de Mechelse werkloosheidscijfers en het aantal vacatures betreft, moeten we blijven investeren in de doelgroepen die het hardst worden getroffen door de economische crisis. Deze drie projecten richten zich vooral op jongeren, allochtonen en 50-plussers", licht schepen van Werk Caroline Gennez (sp.a) toe.

Syntra zal instaan voor het opleiden van twaalf werkzoekenden tot zelfstandig onthaalouder. "Het is de eerste maal dat een dergelijke opleiding wordt georganiseerd. In enkele weken tijd leren zij de kneepjes van het vak, gaande van administratie tot alles over gezondheid van kinderen en omgaan met ouders", aldus schepen van Kinderopvang Rita Janssens (sp.a). Het initiatief moet mee het tekort aan kinderopvang wegwerken. Met het project 'Extra Time' van Labor X - Instant A zullen jongeren en allochtonen, die hoogstens een diploma A2 hebben behaald, worden begeleid. 'Oud en wijs genoeg? Bezield werken na je 45...' van vzw Evenwicht is dan weer begeleidingstraject specifiek gericht op 45- tot 50-jarigen.