De flexibilisering van ons hoger onderwijs biedt opportuniteiten voor onze studenten: zowel voor studenten die te maken krijgen met een tegenslag en op die manier een flexibeler traject kunnen volgen, als voor studenten met een handicap of studenten die studeren moeten combineren met werken. Uiteraard moet dit gepaard gaan met een flankerende ondersteuning naar studenten. 

De nieuwe rector van de KU Leuven wil extra ondersteuning bieden aan studenten die niet geslaagd zijn voor de niet-bindende toelatingsproef door bijlessen aan te bieden. Scoorde men bijvoorbeeld slecht op het onderdeel wiskunde, dan krijgen deze studenten de kans om elke week extra wiskundeoefeningen te maken, een soort van studiepakket op maat. Op die manier wil rector Sels de slaagcijfers de hoogte in krijgen. 

De KU Leuven heeft daarnaast ook een 30%-regel, waarbij studenten die minder dan 30% van hun studiepunten behalen, zich niet meer opnieuw mogen inschrijven in dezelfde richting. Uit een rapport van de Cel Diversiteit van de universiteit blijkt dat men zeer voorzichtig met die regel moeten omspringen, omdat het studenten uit kansengroepen meer treft. 

"Van zodra de cijfers er zijn, moeten we nagaan welke effecten de studievoortgangsmaatregelen hebben, of ze doen wat ze moeten doen en of er geen 'collateral damage' wordt aangericht. Als blijkt dat kansengroepen meer getroffen worden door dergelijke maatregelen, dan moet er actie ondernomen worden."


Lees hier het volledige verslag.