“De volgende jaren komen er in de gezondheidszorg gigantische uitdagingen op ons af”, zegt Johan Vande Lanotte. “Met ons gezondheidsplan kunnen we op die uitdagingen inspelen."

“We willen de discussie over de besparingen in de gezondheidszorg lostrekken van de groeinorm. Want je kan niet zeggen tegen iemand die zijn been gebroken heeft: vorig jaar was de groeinorm min drie procent, dus kunnen we dit jaar maar een halve plaaster aanzetten. Als de economie volgend jaar weer aantrekt, zetten we er de andere helft wel aan", aldus Vande Lanotte.

"Open VLD en CD&V kondigen nu al botte besparingen aan in de gezondheidszorg”, stelt Caroline Gennez vast. “Zij willen de groei van de gezondheidszorg beperken en koppelen aan de economische groei. Sputtert de economie, dan moet de gezondheidszorg het ontgelden. Voor Open VLD is 2,5 procent de maximale groeinorm. CD&V houdt het bij de economische groei: 2 procent in de komende vijf jaar. We noteren dat de groei in het RIZIV budget in 2008-2009 gemiddeld 8,29 procent was. Daarom willen wij niet met een vaste norm werken, maar wel met zeven duidelijke en toetsbare criteria. De uitslag van deze toetsering bepaalt dan de groeinorm.”

“Er gaat alvast teveel geld naar geneesmiddelen”, zegt Marleen Temmerman. “Dat budget willen we omlaag halen door te werken volgens het Colruytmodel. Dat betekent dat de geneesmiddelen buiten patent enkel mogen aangeboden worden aan de goedkoopste prijs uit de ons omringende landen. Als de prijs hoger is, valt het product uit het terugbetalingsmechanisme.”

“Voor nieuwe geneesmiddelen werken we met prijs-volumecontracten”, vult Johan Vande Lanotte aan. “Naargelang er meer van een nieuw geneesmiddel wordt verkocht, daalt de kostprijs. Daarnaast kan er iets gebeuren aan de overconsumptie van geneesmiddelen. Publiekscampagnes en beter voorschrijfgedrag kunnen die overconsumptie vermijden. Ons budget voor preventie mag overigens nog wat omhoog. Die kosten verdienen zichzelf terug.”

Ook bij ziekenhuisopnames wil Vande Lanotte een en ander veranderen. “Bij een ziekenhuisopname kan voor het verblijf in een eenpersoonskamer een supplement gevraagd worden. Dat mogen dan geen supplementen meer zijn voor doktershonoraria of andere medische kosten, maar enkel voor het extra comfort.”

“Daarnaast stellen we vast dat de financiering van de ziekenhuizen dringend moet herzien worden", vult Marleen Temmerman aan. "Zo bleek deze week dat vier op de tien specialisten door hun ziekenhuisdirectie onder druk worden gezet om onnodige onderzoeken en prestaties te leveren. Dat blijkt heel duidelijk uit hzt onderzoek van uitstrijkjes om baarmoederhalskanker op te sporen. België is het meest uitgestreken land ter wereld. De cijfers wijzen zelfs op meer uitstrijkjes per jaar dan dat er vrouwen zijn.Dat is oneerlijk. Daarom willen we de ziekenhuisfinanciering grondig hervormen. Wij willen een all in-financiering van de ziekenhuizen, dus niet meer per (overbodige) prestatie. Zo’n financiering staat dus los van de prestaties van de artsen inzake diagnose en behandeling.”

“Ten slotte kunnen we het beheer van ons gezondheidssysteem nog meer op punt te zetten. Door de derdebetalersregeling overal toe te passen is een serieuze efficiëntiewinst mogelijk. Zo besparen we geld dat we ergens anders best kunnen gebruiken.”

De volledige nota vindt u hier