Karin Temmerman, voorzitter van sp.a Gent en volksvertegenwoordiger: “Volvo Car Gent is niet bij de onderhandelingen betrokken, alle beslissingen worden genomen in Zweden bij Volvo Car Corporation. Dat liet al weten dat de toekomst van de Gentse fabriek is verzekerd door de bouw van de nieuwe generatie 40-series. Maar over de rest blijft zegt men niks en dat verontrust ons absoluut. De tewerkstelling en het welzijn van heel wat mensen staan op het spel, daar sol je niet mee.”

Begin 2017 worden alle Gentse toeleveranciers (Faurecia, Tower Automotive, SAS, Tenneco en Benteler) geconfronteerd met een herbalans omwille van de lagere productievolumes bij Volvo Car Gent, wat uiteraard een impact zal hebben op het aantal werknemers. Maar dé hamvraag is: zullen de Gentse toeleveranciers contracten krijgen voor de opvolgers van de huidige '40-reeks' die midden 2019 is voorzien?

Karin Temmerman: “Ik zal in de Kamer vragen aan de eerste minister en de minister van Werk om duidelijkheid te eisen van Volvo Car Corporation. Wil het zijn eigen tewerkstelling beschermen en het sociaal passief naar toeleveranciers wil doorschuiven? Kiest het echt liever voor langeafstandsleveringen in plaats van op de jarenlange expertise van de Gentse toeleveranciers een beroep te doen? Het zou op vele vlakken – duurzaamheid, opgebouwde expertise, welzijn in de Gentse regio – een foute keuze zijn.”