De leden van de federale sp.a-fractie hebben maandag Karin Temmerman unaniem verkozen als nieuwe fractieleider. Temmerman volgt in die functie Bruno Tobback op, die sinds 18 september de nieuwe voorzitter van onze partij is.

Karin Temmerman is maandag door de sp.a-fractie van het federaal parlement aangeduid als fractieleider. Temmerman is zo meteen de eerste vrouwelijke sp.a-fractievoorzitter in de Kamer. Karin Temmerman is naast federaal parlementslid, ook gemeenteraadslid in Gent.

“Ik ben bijzonder vereerd dat men mij voor deze functie gevraagd heeft. We hebben een erg sterke fractie in de Kamer, en ik ga dus met veel plezier deze uitdaging aan. Ik hoop dat we ons werk met evenveel vuur, passie en gedrevenheid kunnen voortzetten. Ik heb er in elk geval heel veel zin in.”