Karin bekleedt plaats 49 op de kartellijst sp.a-Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Samen met Filip Watteeuw en Freya Van den Bossche duwt Karin een sterke lijst. Als ex-schepen voor ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen heeft Karin al een rijk verleden in de Gentse politiek en hoopt op 14 oktober opnieuw verkozen te worden als gemeenteraadslid.

Karin begon haar politieke loopbaan als beleidsadviseur bij burgemeester Frank Beke, maar ruilde deze plek al snel in voor een eerste schepenambt. Als schepen voor mobiliteit, ruimtelijk beleid en wonen werden de woonrenovatieprojecten "Zuurstof voor de Brugse Poort" en "Ledeberg leeft" fors uitgebouwd evenals het fietsen in de stad, dat al voorheen onder Beke op de sporen was gezet.

Haar politiek talent en werkkracht werden ook in Brussel opgemerkt. Op de Kamerlijst voor de federale verkiezingen in 2010 stond Karin op de tweede plaats op de Oost-Vlaamse sp.a-lijst na lijsttrekker Dirk Vandermaelen. Ze nam hiervoor ontslag als schepen om zich volledig te kunnen toeleggen op het parlementair werk. Na de vorming van Di Rupo I werd ze gevraagd om fractieleider voor de sp.a in de Kamer te worden. Een taak die ze tot op vandaag met veel kleur opneemt.

Als Gentse met een onbreekbare band met de stad en de Gentse politiek blijft haar hart natuurlijk Gents kloppen. In Brussel probeert ze daarom de stem van de steden en in het bijzonder van Gent luid te laten doorklinken. Karin is het bewijs dat socialisten het verschil kunnen maken.

 

Karin staat ook nog op de provincieraadslijst voor de regio Eeklo. Vanop de zevende en laaste plaats duwt ze de sp.a-lijst voor de provincie Oost-Vlaanderen.