Het Karrenmuseum in Essen beheert een van de grootste verzamelingen karren, wagens en koetsen van Vlaanderen en wordt sinds 8 mei 2006 door de Vlaamse overheid ingedeeld als een erkend museum op lokaal niveau.

Vorig jaar diende het Karrenmuseum Essen vzw voor de eerste keer bij het Antwerpse provinciebestuur een aanvraagdossier in voor indeling bij het regionale niveau.

Er volgde een plaatsbezoek en uiteindelijk gaf ook een externe adviescommissie een positief, zelfs lovend advies.

De werking van het Karrenmuseum kan nog steeds rekenen op veel inzet van vrijwilligers.  Bovendien slaagde men erin om met een beperkte vaste professionele kern, geëngageerd en wetenschappelijk een zeer representatieve collectie aan Vlaamse niet gemotoriseerde voertuigen en gerelateerde ambachten te verzamelen.

Jokke Hennekam, schepen van cultuur (sp.a): “De voorbije jaren gebeurden er ook heel wat inspanningen om de infrastructuur van en rond het Karrenmuseum te verbeteren.  Ook op het vlak van onderzoek en restauratie boekte men enorme vooruitgang.  Zelfs internationaal wist men expertise op te bouwen.

Kortom: een dik verdiende pluim voor het vele werk van de medewerkers en vrijwilligers van dit mooie museum”.

Met deze erkenning kan het Karrenmuseum alvast van 2016 tot en met 2018 rekenen op een provinciale subsidie van € 75.000.  Een extra impuls die voor de werking en verdere uitbouw ongetwijfeld meer dan welkom is.