Toen het schandaal met de sjoemelsoftware uitlekte vroeg iedereen zich af hoe het mogelijk was dat het schandaal in de Verenigde Staten werd en ontdekt en geen enkele nationale of Europese instelling iets gemerkt had. Om dit in de toekomst onmogelijk te maken, richtte het europees Parlement een onderzoekscommissie op, met Kathleen Van Brempt aan het hoofd. "We moeten immers in de échte wereld voor schonere lucht zorgen, niet in het labo", zegt Van Brempt. "Als wetten niet worden toegepast, dan zijn ze eigenlijk boerenbedrog."

Het volledige verhaal van de onderzoekscommissie naar de sjoemelsoftware leest u in ons digitaal ledenblad.