Vandaag werden op het partijbureau van sp.a de eerste drie plaatsen van de Europese lijst aangeduid. Kathleen Van Brempt wordt voorgesteld als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen.

“De uitdaging voor de volgende verkiezing is groot. En dus hebben we ijzersterke lijsten nodig in Vlaanderen én in Europa. We moeten onze sterktes uitspelen op verschillende niveaus. Een Europese lijst haalt stemmen in heel Vlaanderen. In dat opzicht is de electorale sterkte van Kathleen Van Brempt belangrijk. Als gewezen europarlementslid en huidig Vlaams minister heeft ze het juiste profiel om deze lijst te trekken en het Europese programma uit te dragen. Kathleen kent als ex-europarlementslid Europa heel goed. Ze heeft ook bewezen daar effectief dingen te kunnen realiseren, denken we maar aan de strijd voor het statuut van de dokwerkers. Na Europa heeft ze ook ervaring opgedaan in de federale regering als staatssecretaris en in de Vlaamse regering als minister. Ze heeft nationale bekendheid verworven, ze is een dossiervreter, maar vooral heeft ze bewezen met bevlogen ideeën dingen te kunnen realiseren. En dat is waar we in Europa nood aan hebben. Trouwens, in haar boek ‘Verder dan morgen’ heeft ze al aangegeven dat ze ‘buiten de grenzen’ kijkt, denkt en werkt.”

Kathleen Van Brempt zelf heeft veel ‘goesting’ om de Europese lijst te trekken. “Ik heb de afgelopen 10 jaar op verschillende politieke niveaus gewerkt. Zowel in Europa, als in de federale en Vlaamse regering, als op lokaal niveau. De constante in de politiek zit ‘m in de ideeën. Drie rode draden lopen doorheen mijn politieke loopbaan: milieu, jobs en gezin.”

“Een sterk Europa is meer dan ooit nodig. Europa moet ambitieuzer zijn”, gaat Kathleen verder. Eerst en vooral moet Europa oplossingen voorzien voor de financiële crisis en een doorgedreven relanceplan uitvoeren. Maar we moeten ook verder durven kijken. Het is aan Europa om een echte duurzame economie op poten te zetten. De producentenverantwoordelijkheid moet consequent doorgetrokken worden. Producenten moeten volledig verantwoordelijk worden voor de volledige levenscyclus van het product dat ze verkopen, inclusief de rotzooi die erin zit. Op die manier kunnen we gaan naar een economie zonder afval. Een ander voorbeeld gaat over de combinatie arbeid en gezin. Ook daar is er nog wel wat werk aan de winkel. Denk aan het recente voorstel van de Europese Commissie om de minimumnorm voor moederschapsrust op te trekken van 14 naar 18 weken. Op zich is dit natuurlijk een goed voorstel, maar het valt op dat vaders (of mee-moeders) uit de boot vallen.”

De slogan van de Europese campagne luidt ‘Mensen op 1’. Europa moet een eerlijke koers varen waarbij mensen en niet de structuren centraal staan. Een progressief beleid in Europa is nodig om sociale en milieuhervormingen te realiseren. “Links heeft in Europa veel recht te zetten”, aldus Van Brempt.

Uittredende europarlementsleden Saïd El Khadraoui en Anne Van Lancker zullen respectievelijk op 2 en 3 staan. Het partijbureau stelde Mia De Vits als alternatief de tweede plaats op de lijst van het Vlaams Parlement voor, maar ze wenste hier niet op in te gaan. Op het congres 8 maart wordt de Europese lijst bekrachtigd door de leden.

Caroline Gennez gaf nog mee dat ze aan Kathleen Van Brempt ook gevraagd heeft om de Antwerpse lijst te duwen.