Het Sociaal Huis Koekelare startte in september 2015 met een lokale afdeling van de Katrol. De Katrol Koekelare stelt zich tot doel kansarme kinderen kansrijker te maken en wenst ook de ouders meer bij het schoolse gebeuren te betrekken en hen inzicht te bieden in opvoeding en onderwijs. Dit gebeurt via studie- en opvoedingsondersteuning aan huis, op een speelse en creatieve manier geboden door studenten van hogescholen en universiteiten. De Katrol biedt dus geen begeleiding, maar wel ondersteuning op maat. We creëren zo ook een win-win situatie want de studenten van hogescholen en universiteiten krijgen hierdoor de kans om, tijdens hun op- leiding, samen te werken met kwetsbare gezinnen. Om deze mooie doelstellingen te kunnen waarmaken werd een extra halftijdse maatschappelijk werker aangesteld die als ankerfiguur de bruggen slaat tussen de studenten enerzijds en gezinnen en kinderen anderzijds. De focus ligt vooral op kwetsbare gezinnen met kinderen in het derde kleuter en eerste en tweede leerjaar. Onderzoek leert namelijk dat bij deze kinderen er een grote kans op definitieve leerachterstand dreigt te ontstaan. 

Sinds de start in september 2015 werden door de Katrol Koekelare niet minder dan 8 verschillende gezinnen en 24 kinderen ondersteund.  Dit alles zou niet gelukt zijn zonder de inzet van 11 studenten uit de verschillenden hogescholen van West-Vlaanderen. Na meer dan één jaar werking werd de ankerfiguur van de Katrol Koekelare Sylvie Feys door het expertenteam van de Katrol VZW uit Oostende op de rooster gelegd. Met vlag en wimpel behaalde onze afdeling het kwaliteitslabel van de Katrol, waardoor we als afdeling dus voortaan officieel erkend zijn. De werking van de Katrol Koekelare verdient dus zeker verder te worden ontplooid de volgende jaren en dit reeds op heden al tot voldoening van alle betrokkenen, de lokale scholen, de studenten , gezinnen en uiteraard de kinderen waar het allemaal tenslotte om draait. Een dikke pluim mag uiteraard niet ontbreken voor de ankerfiguur van de Katrol Koekelare: Sylvie Feys. Zij gaf de afdeling Koekelare vorm vanaf het prille begin en is een niet aflatende bron van enthousiasme, motivatie en ondersteuning voor alle betrokkenen in dit project. Proficiat Sylvie en lang leve de Katrol Koekelare!

Stijn Ramboer

Voorzitter