Uit het antwoord van bevoegd Schepen Heyse blijkt dat het initieel de bedoeling was om de kattencampagne eind oktober af te ronden. Alle ‘baasjes’ die tijdens deze maand hun kat onvruchtbaar lieten maken bij een Gentse dierenarts, konden aanspraak maken op een waardebon van 25€ bij sterilisatie en een bon van 10€ bij castratie. De maand oktober bleek al vlug een te krappe periode. Er werd dan ook beslist de campagne te laten doorlopen. Op basis van het aantal aanvragen de voorbije weken, verwacht men dat in december de voorraad bonnen uitgeput zal zijn en de campagne dus dan kan/moet afgerond worden.

Door de verlenging kon de actie ook communicatief opnieuw in de kijker geplaatst worden, wat toch het uiteindelijke doel van de campagne was.  Dierenartsen kunnen nu nog sterilisaties inplannen in de volledige maand november met behoud van het recht op een cadeaubon. Schepen Heyse: “Deze campagne beoogt resultaten op twee niveaus. We willen kattenbaasjes niet alleen aanzetten tot actie maar hen ook informeren en sensibiliseren m.b.t. de problematiek. Niet alleen het aantal castraties/sterilisaties is dus relevant, maar ook het aantal mensen dat we met de campagne bereikt hebben. Gezien de campagne nog loopt is het te vroeg voor een eindevaluatie. Enkele voorlopige cijfers:

  • Op 14/11/2016 telden we in ons registratiesysteem zo’n 107 aanvragen van burgers die een cadeaubon hebben ontvangen. Gezien 1 kattenpaar op 1 jaar tijd gemiddeld zo’n 8 kittens werpt, betekent dit dat we tot nu toe een (theoretisch) potentieel hebben tegengehouden van zo’n 856 katten.
  • De url https://stad.gent/natuur-milieu/dieren/dierenwelzijn/kweekt-uw-kat-ook-als-een-konijn werd bezocht door 1.233 unieke bezoekers.

Raadslid Anne Schiettekatte kijkt nu al uit naar de eindevaluatie en vindt alvast dat dergelijke actie best jaarlijks georganiseerd kan worden, tot zolang het nodig blijft …