Het Brusselse hof van beroep verklaart de vervolging in het KB Lux-dossier onontvankelijk. De gewezen toplui van de bank en enkele vermogende klanten gaan dus vrijuit. sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen is verontwaardigd: "Het is de zoveelste grote fraudezaak die op een sisser uitdraait. Als je in België op grote schaal fraudeert en dure gespecialiseerde advocaten kan betalen, ga je vrijuit."

Het Brusselse hof van beroep verklaart de vervolging in het KB Lux-dossier onontvankelijk omdat de speurders op een onwettige manier aan hun bewijsmateriaal kwamen. Volgens Van der Maelen spreekt het vanzelf dat de rechten van de verdediging gevrijwaard moeten blijven. "Maar wat hier gebeurt is buiten alle proportie", aldus Van der Maelen.

"In Nederland werden de gestolen KB Lux-gegevens wel aanvaard als bewijsmateriaal en zijn de fraudeurs op basis daarvan aangepakt. Men kan toch moeilijk beweren dat Nederland een apenland is. En mijn verontwaardiging is nog groter omdat ik weet dat sommige betrokkenen al bekentenissen hebben afgelegd waaruit ook blijkt dat de bank actief meewerkte aan de fraude. Allemaal praat voor de vaak blijkbaar", zegt Van der Maelen.

Van der Maelen roept op om werk te maken van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude. "De opheffing van het bankgeheim en de invoering van het zogenaamde ‘una via'-systeem moet er dringend komen." Met dat ‘una via' - systeem wordt zeer snel beslist of een fraudedossier door het gerecht of door de fiscus zal worden behandeld.

"Om puur formalistische redenen gaan we een fraudedossier van 400 miljoen euro laten rusten. Dit is een slag in het gezicht van iedereen die zijn belastingen eerlijk betaalt", besluit Van der Maelen.