In 2013 kreeg Kempens Landschap de vraag van het OCMW van Antwerpen om zijn bos- en landbouwgronden (verspreid over het grondgebied van de provincie Antwerpen) over te nemen. Voor de gemeente Wuustwezel ging het concreet over maar liefst 85,5 ha bos en 58 ha landbouwgronden gelegen tussen het voormalige kloosterdomein Franciscanessen – al enige tijd eigendom van Kempens Landschap - in Gooreind en de Poort van het Platteland in het centrum van Wuustwezel. Een prachtige kans dus om twee belangrijke groengebieden in Wuustwezel met elkaar te verbinden.

Vanaf nu neemt Kempens Landschap+/- 47ha landbouwgronden van het OCMW van Antwerpen dus in erfpacht. De landschapsvereniging zal de overeenkomsten met de huidige perceel pachters ook actualiseren.

Gedeputeerde en co voorzitter van Kempens landschap Inga Verhaert (sp.a):  “Vanaf vandaag kunnen we eindelijk beginnen met het echte werk, nl. het ontwikkelen van een toekomstvisie en concrete acties op het terrein. Dat doen we vanzelfsprekend in overleg en in nauwe samenwerking met de landbouwers. Kempens Landschap heeft o.m. de ambitie om via deze gronden een wandel- en fietsverbinding te realiseren tussen “de Poort naar het Platteland” en het voormalig kloosterdomein van de zusters Franciscanessen. We streven daarbij naar een evenwicht tussen deaanwezige landbouw, het bosgebied en het grotere geheel met het Groot Schietveld.”

Op 5 september 2016 ondertekenden het OCMW van Antwerpen, Kempens Landschap en de gemeente Wuustwezel plechtig de erfpachtakte.